Botulism hos häst

Hur farligt är botulism och vad kan jag göra för att förebygga det?

Veterinären svarar:

Hästar är extremt känsliga för giftet botulin som orsakar botulism hos häst. Hästar får oftast i sig giftet via foder eller strö. Även i små mängder är giftet dödligt och få hästar överlever. Det finns vaccin som är det absolut bästa sättet att förebygga botulism. Det är också viktigt att fodret håller god hygien då det är den absolut vanligaste smittvägen. Grödan bör vara så ren som möjligt (inte innehålla jord, döda djur m.m.) när den paketeras.

Symtom

Vanliga symtom på botulism är att hästen får svårt att äta och svälja. Det rinner saliv ur hästens mun vilket beror på muskelslapphet. Muskelförslappningen ger även muskeldarrning, stel gång och drabbar sedan resten av kroppen. Detta gör att hästen till slut inte kan resa sig eller andas. Sjukdomsförloppet är snabbt och hästen dör ofta av kvävning.

Orsak

Botulism orsakas av ett nervgift, som är extremt giftigt för hästar även i mycket små mängder. Nervgiftet bildas av bakterien Clostridium botulinum som finns i jord och som trivs bäst i syrefri miljö. Förgiftningen sker som oftast via foder eller strö. Bakterien kan exempelvis förekomma om jord eller döda djur kommit in i inplastningen av hästens foder. Då trivs bakterien som bäst och har goda möjligheter att växa till sig i den syrefria miljön. 

Vad kan jag göra själv?

De mest effektiva förebyggande åtgärderna du kan göra är; vaccinera och ha foder av bästa kvalitet. Släng foder där kvaliteten är tvivelaktig för att förhindra botulism.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Förgiftningen har i de allra flesta fall dödlig utgång. Men hästen kan behöva understödjande behandling eller avlivas. Det finns inget botemedel för botulism.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?