Tillvägagångssätt vid olycksfall

Bra att tänka på om du behöver utföra första hjälpen på en skadad hund.

  1. Bedöm faran. Du är till liten hjälp om du riskerar att själv skada dig och/eller hunden i en farofylld situation.
  2. Behåll lugnet och hämta hjälp om det är möjligt. Det är säkrare om du har någon som kan hjälpa dig med att ge första hjälpen för hundar.
  3. Prioritera vad som behöver göras i väntan på hjälp. Gå igenom ABC, som du hittar nedanför.
  4. Kontrollera kontaktbarhet. Reagerar hunden på tilltal och beröring?
    Om den reagerar – se efter om den har några skador. Lägg tryckförband om det behövs och behandla mot chock. Prata med hunden och håll kroppskontakt om det går. Om hunden inte reagerar – kontrollera andning och puls.
  5. Transportera hunden till veterinären om skadan kräver det (efter du gått igenom ABC)

ABC - andning, blödning, chock

ANDNING = Kontrollera andning och puls.
BLÖDNING = Stoppa eventuella blödningar.
CHOCK = Behandla och motverka chock.Länkar till alla undersidor

Första hjälpen för hund