Så bär du din skadade hund

  1. Se till att hundens rygg och nacke har stöd vid förlyttning. Använd till exempel en filt eller en jacka som bår. 
  2. Skadade ben hålls om möjligt i högläge.
  3. Om hunden har svårt att andas ska du, om möjligt, låta den själv inta en position där andningen underlättas. Hunden väljer ofta att sitta alternativt att inta bröstläge.
  4. Transportera hunden i bur, om det går, till veterinär.

Obs! Onödig förflyttning av hunden ökar smärtan och kan orsaka ytterligare skador.