Främmande föremål, som till exempel små kompakta bollar, kan vid lek fastna i svalget och förorsaka kvävning.

Symtom på kvävning på hund

  • Andningssvårigheter och/eller kvävningsljud/hosta.
  • Gnuggar ansiktet mot marken och slår med tassarna mot munnen.
  • Utstående ögonglober.

Så hjälper du en hund som kvävs

  1. Öppna munnen, dra tungan framåt och inspektera halsen. Försök att plocka bort eventuella föremål med fingrarna.
  2. Om det inte fungerar, utför Heimlichmanöver.