Genomför HLR endast om hunden inte är kontaktbar, inte har puls eller inte andas! HLR ska endast ges efter det att fria luftvägar skapats och inblåsning är möjlig. Två personer bör finnas till hands - om du är ensam, kom ihåg att räta ut hundens nacke och dra ut tungan inför varje inblåsning.


Det viktigaste med hjärtmassage är inte pumpeffekten utan att den mekaniska retningen kan stimulera hjärtat till att börja slå igen. Har inte andning och puls kommit igång inom cirka fem minuter bör man
överväga att avbryta hjärtmassagen.

Så gör du hjärt- och lungräddning på hund

 1. Kontrollera att det inte finns några större yttre blödningar. Om så är fallet, lägg genast på ett tryckförband.
 2. Lägg hunden på dess högra sida (vänster sida upp) på ett stadigt, plant underlag.
 3. Kontrollera så att hunden har fria luftvägar och rät nacke, helst ska huvudet och nacken vara i linje med varandra. Var extra försiktig vid eventuell sträckning av nacken eftersom det kan finnas någon form av nackskada.
 4. HLR-samarbete mellan två personer:
  • Person 1 utför konstgjord andning.
  • Person 2 utför hjärtkompressioner genom att placera händerna på bröstkorgens nedre del
   (där hundens vänstra armbåge vidrör bröstet).

   Pressa ihop/tryck ner bröstkorgen enligt nedan:
  • 10-15 mm för små hundar
  • 20-30 mm för medelstora hundar
  • 35-40 mm för stora hundar
  • Komprimera bröstkorgen cirka 100 gånger per minut. Om du är ensam, gör avbrott cirka var 15:e sekund och gör inblåsningar under cirka 10 sekunder med en inblåsning varannan sekund. Om ni är två personer gör en inblåsning vid varannan till var tredje kompression.
 5. Upprepa kompressionerna och inblåsningen tills andning och cirkulation fungerar. Har inte andning och puls kommit igång inom cirka 5 minuter är det tveksamt att fortsätta.
 6. När andning och puls har kommit igång transporteras hunden till veterinär eller djursjukhus.