Sköldpaddorna är normalt aktiva från mars till oktober/november. Om omgivningen är varm och ljusperioden förblir 12-14 timmar ljus/dag, hoppar många sköldpaddor över att gå i dvala. Andra sköldpaddor slutar att äta på hösten oavsett yttre miljö. Sjuka, konvalescenter eller magra sköldpaddor ska ej tillåtas gå i dvala!

För en frisk sköldpadda är det en fördel om kroppen får en paus under vintern. Vinterdvala är dessutom nödvändigt för vissa arter om det ska gå att avla på djuren. För en sjuk sköldpadda kan det dock innebära katastrof att låta den gå i dvala.

Viktigt med rätt temperatur

Under en korrekt genomförd vinterdvala går sköldpaddans ämnesomsättning ner på ”lågvarv” och sköldpaddan ska endast förlora ca 0,1% av vikten per månad i dvala. Om sköldpaddan i stället hålls för varmt så är ämnesomsättningen hela tiden igång. Eftersom sköldpaddan sover och inte äter, kommer den därmed att gå ner kraftigt i vikt. Om sköldpaddan i stället läggs för kallt kan den riskera förfrysningsskador.

Det allra bästa vore att under hösten göra en hälsokontroll av sköldpaddan, inklusive blodprov, för att bedöma hälsoläget, och först därefter ta ställning till om sköldpaddan kan dvalas eller ej.

Följande råd gäller om du har en frisk sköldpadda och vill att den ska gå i vinterdvala:

  • tidigt i oktober, eller då aptiten minskar på hösten, ska maten tas bort (men ej vattnet) i 3-4 veckor, så sköldpaddan får tid att tömma tarmen
  • temperaturen sänks gradvis under denna tid till strax under rumstemperatur (16-21 grader)
  • bada sköldpaddan minst en gång per vecka så att tarmen tömmer sig ordentligt
  • gör sedan i ordning en dubbel låda, med minst 10 cm isolering mellan de båda, och ”bädda” den inre lådan med t ex halm, rivet papper eller papperspellets
  • lådan får inte placeras direkt på ett kallt golv
  • lådan ska placeras på en plats som håller ca +5 grader. Temperaturen får inte understiga +3 grader, och inte överstiga +6 grader. Ha gärna en digital minimum-maximumtermometer hos sköldpaddan i lådan så att du kan kontrollera att temperaturen under hela dygnet ligger mellan dessa grader
  • se till att skadedjur som råttor och möss inte kan komma åt sköldpaddan i lådan
  • en liten (växande) sköldpadda dvalas i 8-10 veckor, en vuxen sköldpadda i max 14 veckor
  • då dvalan ska avslutas värmer du sköldpaddan successivt under något dygn. Låt den därefter bada och dricka. Om allt har gått bra under dvalan bör sköldpaddan komma igång med att äta efter max en vecka

Om sköldpaddan vaknar under dvalan är det något som är fel. Se till att sköldpaddan omgående har tillgång till värme för uppvärmning av kroppen. Försök inte dvala ner den igen!

Stort tack till Per-Anders Barkskog och Hans Olsson från Tortoise Trust för faktakontroll. 

Läs mer om vinterdvala hos boxsköldpadda