Skötsel av landsköldpadda

Landsköldpaddor är långlivade, och ofta långsamma djur. De kan ofta bli mellan 50-100 år gamla om de hålls under gynnsamma omständigheter. Det finns totalt ca 50 arter.

Landsköldpaddor varierar avsevärt i storlek. Små arter som till exempel morisk landsköldpadda (Testudo graeca) blir sällan en längre än 25 cm. Leopardsköldpaddor (Geochelone pardalis) kan bli uppåt 60 cm långa och väga 30 kg. Galapagossköldpaddor (Geochelone elephantopus) kan blir mer än 90 cm långa.

Lever i olika miljöer

Landsköldpaddornas naturliga miljö kan variera kraftigt. Arter som morisk landsköldpadda, stäppsköldpadda och leopardsköldpadda kommer från relativt torra miljöer, och deras mat ska utgöras av mycket fibrer som torkat gräs.

Rödfotad (Geochelone carbonaria) och gulfotad sköldpadda (Geochelone denticulata) lever i gränslandet mellan Sydamerikas stäpp och regnskogar och behöver mer luftfuktighet, samt mer frukt och grönsaker i utfodringen.

Miljö för landsköldpadda

Stort tack till Per-Anders Barkskog och Hans Olsson från Tortoise Trust för faktakontroll.
Gillar? 16 av 17 gillade, 4,7 i betyg