Medelhavssköldpaddor, inkl rysk stäppsköldpadda

I denna grupp ingår grekisk landsköldpadda (Testudo hermanni), morisk landsköldpadda (Testudo graeca), turkisk landsköldpadda (Testudo ibera) och rysk stäppsköldpadda (Testudo horsfieldi). Samtliga dessa sköldpaddor kommer från ett medelfuktigt klimat med mycket hög ljusintensitet. Testudo hermanni och Testudo ibera tål något torrare luft än de övriga arterna.

De viktigaste punkterna att tänka på för att skapa en lämplig miljö för dessa arter är:

 • en hög ljusintensivitet, som t ex kan ordnas med UV-ljusrör samt flera spotlights
 • god ventilation
 • måttlig till hög luftfuktighet (ca 60%)
 • rysk stäppsköldpadda är mycket känslig för fukt, speciellt i kombination med kyla
 • bra värmeregleringsmöjligheter, dvs god spridning i terrariet av olika värmenivåer, och möjlighet för sköldpaddan att gräva ner sig om den tycker att omgivningen är för varm
 • markväxtlighet för att efterlikna naturlig miljö och för att erbjuda gömställen
 • riklig tillgång till kalktillskott

Leopardsköldpadda

Kommer från södra och östra Afrika från ett medelfuktig klimat. Sköts i princip som medelhavssköldpaddor. Ska dagtid alltid ha en värme överstigande 20 grader, och nattetid minst 14 grader. En värmeplats där värmen ligger på 30-33 grader krävs också. Ska äta relativt sett mycket fibrer, tillskott av hö i fodret är alltså mycket bra till dessa. Däremot är de mycket känsliga för frukt och ska ha endast små mängder sådant i kosten.

Observera att det numera händer att den stora afrikanska sporrsköldpaddan, Geochelone sulcata, dyker upp i zoohandeln. På grund av av dess storlek är denna art inte lämplig att hålla i fångenskap! Skötseln är annars som för leopardsköldpaddan.

Skogssköldpaddor

De båda arterna av skogssköldpaddor kommer från fuktigare områden med jämn temperatur. Den gulfotade skogssköldpaddan kommer från regnskogsområden, medan den rödfotade kommer från något torrare miljö, dock avsevärt fuktigare än medelhavssköldpaddorna.

Dessa arter kräver helt annorlunda miljö än medelhavssköldpaddorna. Viktigt att tänka på är:

 • undvik hög ljusintensitet
 • undvik värmekälla för solbadning. Geochelone carbonaria kan till viss del uppskatta en varmare punkt med en infraröd värmekälla, denna ska ge en ganska svag extravärme
 • temperaturen dagtid ska ligga ganska jämnt i hela terrariet på 26-28 grader,
 • små variationer av temperaturen mellan dag och natt
 • samma antal ljusa timmar året runt - dessa sköldpaddor går ej i vinterdvala!!!
 • luftfuktigheten ska vara måttlig till mycket hög, uppemot 90% till den gulfotade skogssköldpaddan! För att hålla denna höga luftfuktighet krävs ett terrarieunderlag av t ex torvmull, mossa eller barkmjöl. Tänk på att detta måste bytas mycket ofta eftersom bakterier och mögelsvamp annars frodas i den fuktiga miljön!
 • tät vegetation i terrariet för att efterlikna en skogsmiljö
 • konstant tillgång till vatten så att sköldpaddan kan dricka och bada - brist på vatten leder ofta till ögoninflammationer och luftvägssjukdomar
 • dessa sköldpaddor ska ha ganska mycket frukt i maten och de ska även ha en liten mängd animaliskt protein. Frukt bör utgöra mellan 40-70% av totala fodermängden!
Stort tack till Per-Anders Barkskog och Hans Olsson från Tortoise Trust för faktakontroll.