Det vanligaste felet vid utfodringen av landsköldpaddor är att kosten innehåller för lite fibrer, för lite kalk och för mycket proteiner.

Lite protein och mycket fibrer

Rent allmänt kan sägas att de vanligaste landsköldpaddorna är strikta vegetarianer. De kommer från kärva klimat med sparsam tillgång på föda. Den föda de kan söka sig är gräs, ogräs och blommor som växer på marknivå. De gnager även på lågväxande buskar och grenar. Sköldpaddan äter alltså naturligt sett en kost som innehåller mycket lite protein, max 7%, och i stället mycket fibrer.

Gnager på skelett

Jordmånen i sköldpaddornas naturliga hemvister är vanligen extremt kalkrik, och de får i sig av denna kalk dels genom att kalket inlagras i växterna, dels när de bökar och äter på marklevande växter. Dessutom gnager sköldpaddor ofta på skelett från döda djur som de hittar i sin omgivning. Balansen mellan kalk och fosfor i sköldpaddans naturliga kost ligger på ca 4:1.

Stort kalktillskott nödvändigt

I Sverige har vi däremot en mycket kalkfattig jordmån, och de flesta grönsaker innehåller mycket lite kalk. Tittar man i en näringstabell över hur mycket kalk och fosfor olika grönsaker innehåller så finner man att i de allra flesta grönsaker så överväger fosforinnehållet. Det är alltså mycket viktigt att Du använder rikliga mängder ren kalk som tillskott i maten. Lämpliga kalkkällor är kalciumkarbonat eller kalciumlaktat.

Låt sköldpaddan äta ute

Den mest idealiska kosten vi kan erbjuda en landsköldpadda är den mat den äter utomhus under sommaren. De flesta av våra vanliga grässorter, ogräs och sommarblommor är alldeles utmärkt utfodring för en landsköldpadda. Har man inte möjlighet att låta sköldpaddan gå ute under sommaren, så kan man i stället själv gå ut och plocka olika blad, gräs och blommor. Dessa kan till och med torkas och användas vintertid som utblandning av de grönsaker man då köper i grönsaksdiskarna.

Undvik besprutade grönsaker

Allra bäst är att försöka få tag i obesprutad mat, vare sig du hämtar maten själv ute i naturen, eller köper den i grönsaksdiskar. För oss människor som kanske bara äter lite grönsaker i en sallad då och då är kanske risken för kemikalier i maten försumbar, men för en sköldpadda som enbart äter denna typ av mat så kan mängden kemikalier som sköldpaddan får i sig under sin livstid bli avsevärd.

Lär sköldpaddan äta hö

För att öka fiberhalten i fodret kan man även vänja sköldpaddan vid att äta hö. Försök få tag i hö av god kvalitet, helst från ett stall. Det finns även hö för gnagare att köpa på djuraffärer. Bäst är om Du får tag i alfalfahö (även kallat luzernhö). Det kan vara svårt för sköldpaddan att äta de långa höstråna varför det kanske går lättare om Du klipper sönder höet i småbitar, eller smular ner det i den övriga grönsaksblandningen. Vissa sköldpaddor kan bli irriterade i näsan av de torra partiklarna i höet, och få problem med ”rinnande näsa”. Försök därför få tag på ett bra, grönt och dammfritt hö.

Torrfoder för sköldpaddor

I takt med att kunskapen om landsköldpaddor har ökat, så börjar det nu komma alltfler färdiga helfoder på marknaden. Flera av våra bästa sköldpaddsuppfödare har med god framgång utfodrat sina djur med torrfodret PreAlpin Testudo – ett torvliknande helfoder som antingen kan ges torrt, eller blötas upp med vatten.

Växter och grönsaker som tillskott

Som komplement till detta ges diverse torkade växter, till exempel svartkämpar, maskrosor och nässlor (finns att köpa från JB Farm via din zooaffär). Med denna baskost räcker det att ge grönsaker var 3:e dag. Lämpliga grönsaker är då i första hand vilda växter enligt ovan. När detta inte finns att tillgå kan man ge grövre salladssorter, hibiskusblad och lite grönkål.

Rekommendationer från uppfödare

Till Testudo hermanni och Testudo ibera: ge 50% torrfoder (hö, PreAlpin Testudo pellets samt torkade örter) och 50% grönsaker. Man kan då ge torrfoder ena dagen och grönsaker den andra dagen. Till Testudo graeca och Testudo kleinmanni ges 2/3 torrfoder och 1/3 grönsaker, t ex genom att ge enbart torrfoder två dagar i rad, följt av en dag med grönsaker

Undvik vissa grönsaker och frukt

Undvik helt grönsaker rika på oxalsyra, t ex persilja, spenat och rabarber, eftersom detta binder kalk i fodret och hindrar kroppen att använda detta.Tänk på att frukt innehåller mycket socker, och att sköldpaddstarmen inte är konstruerad för att bearbeta mycket socker. Frukt ska alltså ges i mycket små mängder. Medelhavssköldpaddor behöver över huvud taget inte äta någon frukt.

Extra D-vitaminer

Vintertid räcker ofta inte det upplagrade D-vitaminet som bildas under utevistelse under sommarhalvåret till för sköldpaddans behov. Därför bör ett D3-vitaminpreparat strös på maten.

Undvik!

Ge under inga omständigheter hund- eller kattmat, ärtor, bönor, ost, ägg, mjölkprodukter, bröd eller liknande till landsköldpaddor. Dessa produkter leder i det långa loppet till långvariga hälsoproblem.Stort tack till Per-Anders Barkskog och Hans Olsson från Tortoise Trust för faktakontroll.