Kön på illern

Det är ingen större skillnad på honor och hanar förutom storleken. Honor kan väga mellan 0,5 - 1,5 kg. Hanar kan väga mellan 1,3 - 2,5 kg. Vissa har upplevt att hanar tenderar att vara något lugnare, men det finns så stora individuella skillnader så det är inget man kan säga är säkert.

Kastrera illern

En illerhane går vanligen i brunst under sin första vår. Brunsten pågår sedan under våren och sommaren, men ibland hamnar illrarna ur fas pga. vårt konstgjorda ljus inomhus. De luktar väldigt kraftigt under denna tid, de markerar revir med urin och de kan bli aggressiva mot andra illrar.

En hona börjar vanligen också löpa under sin första vår. Om hon inte blir steriliserad eller tas ur brunsten genom hormonbehandling eller genom skenparning fortsätter hon att löpa i upp till 6 månader. Detta sätter stor press på kroppen och kan leda till ett allvarligt sjukdomstillstånd som heter aplastisk anemi. Ca 50% av honor som fortsätter löpa dör av detta. Det är alltså mycket viktigt att kastrera honor som inte skall avlas och det är bekvämare för husse och matte att kastrera hanar som inte skall avlas.

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg