Allergi mot iller

Iller utgör inget undantag från övriga pälsdjur när det gäller allergiframkallande egenskaper.

Man blir allergisk genom att man utsätts för olika allergiframkallande ämnen under en längre period. Detta innebär att ett barn kan vara lika känsligt i grunden för t.ex. illrar som för marsvin. Om barnet bara träffar marsvin så är det den allergin som utvecklas. Skulle barnet istället haft en iller som lekkamrat är det möjligt att illerallergin skulle ha utvecklats istället.

Pricktest

Om man misstänker att man kan vara illerallergisk (t.ex. om man redan är allergisk mot många andra pälsdjur) så kan man utföra ett s k prick-test på Allergisektionen SU/Sahlgrenska. Ett lättare och mer tillgängligt sätt är också att ta ett blodprov som sedan skickas till större Allergilaboratorier i landet (Sahlgrenska, KS Stockholm, Pharmacia service ab exempelvis) där ett CAP-RAST test utförs.

Man kan sedan få besked om man är allergisk mot illrar eller inte. Tänk på att allergier är något som utvecklas med tiden. Fundera över vad som händer om du eller dina barn utvecklar allergi ett par månader efter att ni skaffat iller.

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg