- Vi ser i vår skadestatistik att var tredje hund drabbas av skador som i många fall hade kunnat undvikas med rätt kunskap och omhändertagande, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.

Under förra året drabbades var tredje hund av skador som hade gått att undvika – det handlar bland annat om klobrott, problem kopplat till övervikt, tandproblem och förgiftning.

Många hundar blir sjuka på grund av kunskapsbrist

Agria har nyligen genomfört en undersökning* som visar att sju av tio veterinärer möter hundar som drabbats av sjukdomar eller skador på grund av hundägarnas bristande kunskap varje månad.

Det är viktigt hur hunden sköts i vardagen eftersom det påverkar hundens hälsa och välmående.  Genom ökad kunskap och ändrade rutiner kan fler hundägare undvika skador på sina hundar.

- De flesta hundägare är väldigt måna om sina hundar och vill såklart att de ska vara friska och glada. Trots det ser vi att alldeles för många hundar drabbas av skador och sjukdomar som många gånger hade gått att undvika. Här finns ett behov av ökad kunskap om djuren som vi på Agria gärna hjälper till och sprider till djurägare, säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring.

Exempel på vardagsskador som går att förebygga:

  • Klobrott
  • Övervikt
  • Förgiftning
  • Enklare sårskador
  • Tandproblem

*Undersökningen genomfördes av 500 veterinärer i samarbete med Sveriges Veterinärförbund