Det är alltid obehagligt när hästar blir sjuka eller skadade och som hästägare blir man illa berörd. Att förbereda och ha hästens friska värden tillhands ökar tryggheten vid kontakten med veterinären via telefonen eller videosamtal för att snabbt se om något avviker.

- Alla hästägare borde veta hästens normalvärden för att kunna göra en snabb bedömning av hälsostatusen om något går fel. Det handlar om att ta hästens pulsslag, räkna antalet andetag per minut och ta kroppstemperaturen, säger Karl-Henrik Heimdahl, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Skriv ned och förvara på ett ställe som är tillgängligt, exempelvis på hästens anslagstavla, i ryktlådan eller i mobiltelefonen.

Exempel på vad kan man läsa ut av hästens normalvärden

Både puls och andningsfrekvens speglar hur hästen mår invärtes. Vid exempelvis kolik är värdena av stor betydelse vid bedömning av hur allvarlig koliken är och hur hästens allmäntillstånd är påverkat. Koliksymptom med i stort sett normal puls och andningsfrekvens är sannolikt inte allvarlig, medan samma symptombild med tydligt höjd puls och även andningsfrekvens tyder på allvarligare bakomliggande orsaker till koliken.

Temperaturen stiger vid febersjukdomar, men ibland också på grund av smärta. Vid en kraftigare infektion reagerar kroppen även med ökad puls och ökad andningsfrekvens.   

Hästens puls och hjärtfrekvens

Normalvärde: Hästens hjärta slår ungefär 28-40 slag per minut vid vila. när hästen sprungit eller ansträngt sig ökar pulsen, som mest kan de slå mellan 180-240 slag per minut. Hos de unga hästarna och föl ligger pulsen högre, medan de nyfödda fölen hamnar runt 100-120 slag per minut.

Så här gör du: Hästens puls kan man känna på det ytliga blodkärl som går under käken vid hästen ganasch, eller på de ytliga blodkärlen baktill lite på sidan vid kotlederna.  Placera två fingrar på blodkärlet och räkna slagen när du hittat pulsen.

Kontrollera hästens andning

Normalvärde: En häst i vila andas ungefär 8 till 16 gånger i minuten. Föl, unghästar och hästar med vinterpäls inomhus ligger något högre.

Så här gör du: Lägg handen/huvudet mot hästens bål och lyssna, känn.

Hästens kroppstemperatur

Normalvärde: Hästens temperatur ligger mellan 37,2 till 38, 2 grader.

Så här gör du: ställ dig vid sidan om hästens bakdel, lyft svanen och för försiktigt in termometern i hästens ändtarm. Ta gärna lite vaselin på toppen. Klappa och prata med hästen så den håller sig lugn. Över dygnet kan tempen variera med 0,5 grad, därför är det bra att mäta hästens normaltemperatur genom att ta temperaturen under tre, fyra dagar på morgonen.