Pälspodden nytt avsnitt – Är hästen halt eller inte?

Från vänster dressyrryttaren Carl Hedin, programledare Emma Bergkvist samt Marie Rhodin, forskare vid SLU.

Nu bjuder Pälspodden på den senaste forskningen om hälta. Hur kan ny teknik bidra till en säkrare diagnos, vad kan vi göra för att undvika hälta, och är en hälta alltid en hälta? Beprövade metoder ställs på sin spets när Marie Rhodin, docent och veterinär, delar sina forskningsresultat med Carl Hedins erfarenheter som dressyrryttare och hästutbildare. 

Hälta är i särklass den största skadan som drabbar flest hästar och som skapar stora problem för både hästar och hästägare. Hälta uppkommer av många olika anledningar, men som hästägare kan du göra en hel del i det dagligt arbete i strävan efter hållbara hästar.  

Marie Rhodins forskning bjuder på många spännande vinklar och nya sanningar. En av henne intressanta frågeställningar är om hästar måste ha ett symmetriskt rörelsemönster för att anses vara friska, eller kan de fungera på ett bra vis ändå? Marie har undersökt en större grupp av hästar som anses vara friska, men trots det visar tecken på hälta vid en veterinärkontroll.

- Vid kraftig asymmetri vet vi att hästen är halt. Men vart går gränsen? Frågan är om hästen kan se halt ut utan att vara det. Här kommer också djurskyddsfrågan in om det visar sig att många hästar arbetar trots smärta, det vet vi inte idag, säger Marie Rhodin.

Carl Hedin tänker hållbarhet i alla led vid träning och utbildning av hästar. Han förespråkar en individuell anpassad blandning av träning, tävling med vila utifrån var hästen befinner sig i utbildningen.

- För mig är det jätteviktigt att hästar får vara just hästar, umgås med varandra, gå i stora hagar och leker med sina kompisar, säger Carl Hedin.

Marie pekar på att många förslitningsskador kommer ur inlärningsprocesser med alltför mycket repetition av rörelser och frågan är hur man kan lära hästen att förstå vad man vill lite snabbare. Jämför med hundar och agilityträning där man tränar 15 minuter, menar Carl Hedin att det fortfarande finns mycket militäriskt tänk inom ridsporten.  

- Det är ganska lite snack om hästens mentala träning idag, men en del hästar har mer hundhjärna och är positiva till belöning. Det borde vi nyttja mer för en snabbare inlärningsprocess som kan minska förslitningar, säger Carl Hedin.

Pälspodden produceras av Agria Djurförsäkring, för alla djurägare som vill vara pålästa och ligga steget före.

Tidigare avsnitt hittar du här