De lindrigaste fallen av ormbett leder till en svullnad platsen för bettet, men i de medelsvåra fallen uppstår skador på kroppens organ. Hunden eller katten får en lever- och njurskada och ofta blodbrist vilket kan påverka hjärtat. Allt detta går vanligtvis över med lämplig medicinering och vila.

De flesta hundar och katter blir bitna i nosen, men de värst drabbade är djuren som blir bitna i tassen, vilket oftast leder till dödlig utgång. Agria uppskattar att 17 hundar avled till följd av ormbett under 2014, medan 2740 fick söka veternärvård.

– När hunden eller katten går på benet bidrar musklernas sammandragningar till att giftet sprids. Därför ska du om möjligt bära djuret efter ett ormbett och snarast ta den till veterinär, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Som intensivbehandling får hunden ibland ormserum som motgift.

Katter klarar sig generellt bättre än hunden men kan också behöva veterinärvård.

– Om ditt djur blir ormbiten är det viktigt att det hålls stilla och ta det till veterinär, säger Lotta Möller.

Symptom på ormbett

Först märks ormbettet inte så mycket på hunden eller katten, men efter ett tag blir djuret trött och vill helst ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen. Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett till två dygn. Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen. Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig uppåt benet.

Huggormsbett på häst

Huggormsbett på hästar är vanligast på våren eller försommaren. Symptom på att en häst blivit ormbiten är att den luktar illa ur munnen och har svårt att äta. En huggormsbiten häst ska hållas i stillhet för att förhindra att giftet sprids. Uppsök alltid en veterinär om inga inga ytterligare symptom utvecklas inom ett halvt dygn.