Under perioden januari-april 2014 har 237 ormbitna hundar rapporterats in till Agria Djurförsäkring jämfört med 60 hundar samma period 2013- Det innebär nästan en fyrdubbling av fallen. Största delen inträffade i april månad, 199 hundar  2014 jämfört med 52 hundar 2013.

Tidigare var 2011 ett rekordår vad gäller ormbett på hund, då kom toppen i maj månad med 307 fall. De flesta ormbetten inträffar under april-september. När vårvärmen kommer vaknar också ormarna och då är risken stor för huggormsmöten.

Antal ormbett per år

 År Hund Katt
2006 662 198
2007 860 232
2008 880 293
2009 1 017 329
2010 982 325
2011 1 478 457
2012 1 172 297
2013 1 179 415

Här kan du läsa mer om symtom och vad du ska göra om din hund blir ormbiten. Katter klarar sig generellt bättre men kan också behöva veterinärvård.