Det är oftast underlaget som ställer till det i vinterhagarna, under hösten blir det lätt upptrampat och lerigt på vissa ställen i hagen. Vid grindar och foderplats kan det behövas extra sand eller grus, eller större jobb med dräneringen om det är dålig mark. En djup lerig hage är inte bara en skaderisk, den gör även att ponnyn inte vill röra sig särskilt mycket.  

Håll koll på staketen

Se till att alla stängsel och staket är hela, väl uppsatta och underhållna, och att de är utformade så att ponnyn inte riskerar att skada sig på dem. Trådar ska vara sträckta och väl synliga för ponnyn. Det är inte tillåtet att ha staket med taggtråd hos hästar. 

När snön kommer kan snövallar vid staketet göra att eltråden inte fungerar som den ska, då får man ge sig ut och skotta undan snön. 

Glöm inte vattnet

Även under vintern behöver ponnyn ha tillgång till vatten - som inte riskerar att frysa - i hagen. Om ponnyn blir uttorkad är det lätt att få förstoppningskolik eller blindtarmsförstoppning. Det kan vara bra att investera i uppvärmda vattenkoppar i hagen, eller särskilda vattenbaljor som gör att vattnet inte fryser.  

Tänk på

  • Vinterhagarna är oftast lite mindre än sommarhagarna, då är det extra viktigt att mocka hagarna.
  • Ha gärna flera utfodringsplatser, det gör att ponnyn rör sig mer i hagen och att marken inte blir lika upptrampad.
  • Om du har din ponny ute mer än 16 timmar per dygn under vintern ställer Jordbruksverket vissa krav på hagen. Ponnyn måste då ha tillgång till en ligghall hela dygnet, som ger skydd mot väder och vind, och en torr och ren liggplats.
    En ligghall består vanligtvis av tre väggar och ett tak.