Område: Häst Om Vatten

Viktigt att hästen har fri tillgång till vatten i stallet Under höst- och vintermånaderna är tillgången till bete begränsad. Tiden till hagvistelse brukar även förkortas under dessa månader vilket gör att det är extra viktigt att hästen har fri tillgång till vatten i stallet. En häst som väger cirka 500 kg svettas omkring 10-15 liter per arbetad timme. Artiklar
Hur mycket vatten behöver hästen dricka? Hästar liksom andra däggdjur består till 60-70 procent av vatten. Vätskeförluster överstigande 10 procent av kroppsvattnet är i de flesta fall livshotande. Fri tillgång till vatten, speciellt dessa varma dagar, är ett måste för att hästen ska må bra. Artiklar
Ge hästen tillräckligt med vatten Att hästar som lever i frihet äter gräs större delen av dygnet, vet de flesta. Men man tänker kanske inte på att de samtidigt får i sig mycket vätska eftersom gräset består av närmare 80% vatten. Motsvarande siffra för en häst på stall är 15% vatten från hö och havre. Artiklar