Frågor och svar kring Schmallenberg

Schmallenberg, ett virus som drabbar idisslare, har nu kommit till Sverige med full kraft. Symtomen från viruset är främst missbildade foster och uteblivna dräktigheter. Här ger vi dig svar på några vanliga frågor.

Nötkreatur

Kan jag få ersättning för kalvar som blivit missbildade på grund av Schmallenberg?

– Ja, det kan du. Ersättningen är 12 procent av kornas försäkringsbelopp. Kornas värde och eventuell självrisk framgår av ditt försäkringsbrev.

Kan jag få ersättning för dödfödda kalvar eller kastade foster?

– Ja, foster/kalvar som förloras från och med sjunde dräktighetsmånaden fram till och med 10 dagar efter kalvningen ersätts på samma sätt som missbildade kalvar.

Kan jag få ersättning för uteblivna dräktigheter?

– Nej, det kan du inte. I och för sig har våra enskilda försäkringar skydd mot förlorad fruktsamhet men endast för kor som efter sin andra kalvning blivit varaktigt ofruktsamma – inte vid denna typ av ofruktsamhet.

Hur stor är självrisken?

– Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev och är en årssjälvrisk. Det innebär att självrisken dras mot samtliga skador som sker under försäkringsåret. Vid större djurförluster som inträffar inom 30 dagar och motsvarar minst fem procent av besättningens värde dras dock ingen självrisk från ersättningen – detta gäller oavsett hur hög årssjälvrisk du har på din försäkring.

Vad ska jag göra om jag får problem med missbildade kalvar?

– Du bör kontakta veterinär. För att få ersättning måste du rapportera smittan via enkät om Schmallenbergvirus som finns på länk via Svenska Djurhälsovårdens, SVA: s och Jordbruksverkets hemsida. Därefter skickar du in en skadeanmälan till oss. Har du några frågor kring Schmallenberg eller hur du ska göra vid misstanke om smitta får du gärna höra av dig till oss på 0775-88 88 88.

Läs mer om nötförsäkring

 

Får och getter

Kan jag få ersättning för lamm/killingar som blivit missbildade på grund av Schmallenberg?

– Ja, det kan du. Från och med den första januari 2013 gör vi ett tillägg i försäkringen som ersätter lamm och killingar som blivit missbildade på grund av Schmallenberg. Vi ersätter missbildade lamm med 20 procent av lammens försäkringsvärde, vilket framgår av ditt försäkringsbrev.

Hur stor är självrisken?

– I detta fall gäller försäkringen utan självrisk, oavsett vad du har valt för självrisk på din försäkring.  Däremot finns en skadegräns. Du måste förlora mer än 20 procent av lammen under en fyramånadersperiod, dock till ett värde av minst 1 500 kronor.

Vad ska jag göra om jag får problem med missbildade lamm/killingar?

– Du bör kontakta veterinär. För att få ersättning måste du rapportera smittan via enkät om Schmallenbergvirus som finns på länk via Svenska Djurhälsovårdens, SVA: s och Jordbruksverkets hemsida. Därefter skickar du in en skadeanmälan med en kopia av enkätsvaret till oss. Du måste kunna styrka din skada, gärna med foton. Har du några frågor kring Schmallenberg eller hur du ska göra vid misstanke om smitta får du gärna höra av dig till oss på 0775-88 88 88.

Läs mer om fårförsäkring

 

Enkätundersökning om Schmallenberg

Schmallenberg är inte längre en anmälningspliktig sjukdom, däremot uppmanas djurägare som misstänker att de har fått in smittan i sin besättning att fylla i en enkätundersökning från Jordbruksverket och Svenska djurhälsovården. Länken till undersökningen hittar du nedan:

Enkätundersökning om Schmallenberg

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg