En omsåddskada kan se ut på olika sätt

En omsåddskada orsakad av jord- och sanddrift kan se ut på flera olika sätt. Jorden kan blåsa bort vilket innebär att utsädet ligger öppet ovan jord. Då kan utsädet inte gro och om det har hunnit gro så dör grodden. Det kan också vara så att utsädet blåser bort tillsammans med jorden. I de fall då det gått längre tid sedan sådd kan omsåddsskada uppstå genom att jorden blåser bort och plantornas rotsystem blir blottade, vilket leder till att plantorna dör, eller genom att plantorna blästras sönder av jord och sand. Försäkringen kan också ersätta när plantan blir begravd under för djupa lager av sand och jord. Att sockerbetor drabbas oftare än andra grödor beror på att de växter långsammare, dessutom odlas de i rader med ca 0,5 meter emellan vilket innebär att de blir väldigt utsatta för vind.

Det finns flera sätt att minska risken för jord- och sanddrift orsakad av vind:

  • Läplanteringar, det vill säga träd- eller buskridåer som bromsar vinden.
  • Minskad jordbearbetning som innebär att du sparar växtrester på jordytan som hjälper till att binda jord och sand.
  • Om du har bevattning, håll koll på väderleksrapporten och försök blöta markytan innan det börjar blåsa.
  • Du kan också sprida gödsel för att hjälpa till att binda jorden, men observera kraven på myllning och sök dispens där det behövs.