Område: Lantbruk Om Omsådd

De första omsåddsskadorna har inträffat

Agrias grödaförsäkring ersätter omsådd samma år som grödan sås och nu har våra första omsåddsskador kommit. Omsåddsskador på våren ska bero på skorpbildning, jord- och sanddrift orsakad av vind, frost eller torka för att vara ersättningsbara i försäkringen och de första skadorna rörde sig om jord- och sanddrift orsakad av vind. De vanligaste jord- och sanddriftskadorna är enligt Agrias statistik på sockerbetor i Skåne.

Artiklar
Försäkra din gröda innan vårbruket

Snart är vårbruket i full gång i hela landet. Se till att se över din grödaförsäkring innan du har för mycket annat att tänka på.

Artiklar
Omsådd ger ökad skörd! En rapport från Hushållningssällskapet visar att skörden ökar vid omsådd och extra kvävegödsling, jämfört med att lämna gröda orörd vid dålig uppkomst. Artiklar