Skötsel

Vaccin

Hur ofta ska man vaccinera en katt?

Grundvaccination mot kattsnuva och kattpest görs med två injektioner där den första ges tidigast när kattungen är 8-9 veckor gammal och den andra 3-4 veckor senare. Revaccination görs vid 1 års ålder och därefter vaccineras katter mot kattsnuva årligen och mot kattpest vart tredje år.

Vaccinationsrutiner kan variera något beroende på smittsituation och individuella behov. Det finns också vaccin mot vissa andra sjukdomar och skall katten resa utomlands krävs rabiesvaccination.

Avmaskning

Ska man avmaska en innekatt?

Om din innekatt verkligen är strikt innekatt så är risken att den drabbas av parasiter mycket liten. I dessa fall är det inte säkert att katten överhuvudtaget behöver avmaskas och om avmaskning ska ske räcker det att avmaska med ett preparat som tar spolmask. Men om din katt går ut i bland och äter bytesdjur så kan din katt bli infekterad med bandmask. I så fall så krävs det att man använder ett avmaskningsmedel som tar bandmask.

Lämna katten själv

Hur länge kan en katt vara ensam?

Enligt djurskyddsreglerna får du inte lämna din katt ensam hemma om du reser bort.  Katter ska få tillsyn minst två gånger om dagen och få mat och vatten dagligen. Unga, gamla, sjuka och dräktiga katter behöver ses till oftare.  Ofta klarar katter att vara ensamma hemma utan problem när du till exempel är på jobbet, men tänk på att alla katter är olika, vissa klarar mycket ensamtid bra medan andra mår sämre av för mycket ensamhet. Passa på att aktivera och socialisera med katten när du är hemma.

Kastrering

När ska man kastrera en honkatt?

Oavsett om du har en hon- eller hankatt är rekommendationen i Sverige är att kastrera tidigast från fyra månaders ålder.

Att kastrera en honkatt innebär att veterinären opererar bort både äggstockar och livmoder. 


Sjukdomar

Alvedon

Varför tål katter inte Alvedon?

Om du misstänker att din katt fått i sig Alvedon så ta den omedelbart till veterinär.

Paracetamol som finns ibland annat Alvedon och Panodil är giftigt för katter redan i mycket små mängder eftersom katter saknar det enzym som bryter ned paracetamol. Detta leder till att kattens blod inte kan transportera syre. En katt som fått i sig paracetamol blir hängig, får snabb andning och färgen på slemhinnorna ändras från ljusrosa till mörkt blåröda. Om din katt fått i sig paracetamol så ta den omedelbart till veterinär.

Även andra värktabletter kan orsaka förgiftning – ge därför aldrig läkemedel avsedda för människor till din katt om inte din veterinär ordinerat det.

Ormbett

Jag undrar hur en katt klarar ett ormbett?

Det är en myt att huggormsbett inte skulle vara farligt för katter. Om en katt blivit biten av en huggorm är det akut läge och katten bör tas till en veterinär. Försök att hålla katten i stillhet på väg till veterinären för att minska risken för att giftet sprider sig ut i kroppen.

Rävskabb

Smittar rävskabb från hund till katt?

Det är ovanligt att katter smittas av hundens och rävens skabb då skabben egentligen är artspecifik. Det förekommer dock att en katt smittas, särskilt om den är nedsatt av någon annan sjukdom eller bor tätt. En skabbsmittad katt får inte alltid tydliga symtom på skabb. I normalfallet är det ingen stor risk för att rävskabbsinfektion ska smitta mellan hund och katt. 

Vingelsjuka

Vad är vingelsjuka?

Vingelsjuka är en typ av inflammation i hjärna och ryggmärg som drabbar katter och som sannolikt orsakas av ett virus (bornavirus). De vanligaste symtomen är vinglighet och beteendeförändringar. Virusorsakade sjukdomar kan, med några få undantag, inte botas med mediciner. Det är kroppens eget immunförsvar som måste bekämpa infektionen och se till att virus oskadliggörs. När det gäller vingelsjuka verkar det som om vissa katter klarar av infektionen bättre än andra och kan tillfriskna, åtminstone tillfälligt. Många gånger kvarstår dock restsymtom i form av stelhet eller personlighetsförändringar. 

I de flesta fall brukar katter som drabbas av vingelsjuka tyvärr inte överleva mer än en kort tid. Det finns inga säkra prov som kan fastställa om katten har vingelsjuka, det bästa är att låta en veterinär undersöka katten.

Astma

Jag undrar hur man behandlar astma på katt?

Astma hos katt är ganska vanligt. Oftast söker djurägaren veterinär för att katten hostar. Diagnosen ställs med ledning av sjukdomshistorien i kombination med vad veterinären hittar vid undersökning av katten. Ofta görs också en lungröntgen där man vid typiska fall av astma får ett speciellt utseende med ett onormalt stort lungfält. Behandlingen är framförallt kortison i form av tabletter och eventuellt inhalation. Till att börja med ges en högre dos och daglig behandling och när symtomen är under kontroll provar man oftast att minska ned på mängden medicin. Det är individuellt hur bra katterna fungerar på behandling. Vissa blir helt symtomlösa med en liten dos kortison och andra har trots behandling problem så det är svårt att uttala sig generellt.