Område: Katt Om Kattpest

Kattpest kan överleva i ett år

Kattpestvirus (Felint panleukopenivirus, FPV) är ett parvovirus som är mycket motståndskraftigt mot yttre påverkan. Kattpest är därför framför allt en miljösmitta. Man har visat att viruset kan överleva ett år i rumstemperatur. Inkubationstiden är vanligen fyra till fem dagar, men varierar mellan två och tio dagar.

Artiklar
Hos kattuppfödare är smittrisken större Smittsamma kattsjukdomar sprids lättast där smittsamma katter träffar tillräckligt många mottagliga individer. Hur stor smittrisken är beror på hur länge en smittad katt sprider smittan vidare och hur länge smittämnet kan överleva i miljön. Artiklar