Det är lätt att glömma bort hur många djur som faktiskt insjuknade och dog av infektionssjukdomar såsom kattpest när det inte fanns vaccin. Antalet faktiska biverkningar kan vanligtvis antas vara större än de som upptäcks, vilka i sin tur kan antas vara fler än de som faktiskt rapporteras. I biverkningsrapporteringen finns många inbyggda felkällor.

Den mänskliga faktorn, nya produkter som veterinären inte har använt förut, rykten bland djurägare och bland veterinärer liksom vad som anses vara väntade respektive oväntade biverkningar påverkar rapporteringen. Uppföljningen av misstänkta biverkningar som rapporteras är ofta svår och någon säker koppling till det aktuella vaccinet kan inte alltid göras.

Behandling kan behövas

Biverkningar kan indelas i systemiska och lokala biverkningar. Exempel på en systemisk biverkning (påverkar hela kroppen) är när katten får feber, blir trött eller förlorar aptiten efter vaccinationen. Symtomen uppstår några timmar efter injektionen och kan kvarstå i 24 till 36 timmar. Symtomen är ofta milda och snabbt övergående, men i enstaka fall blir reaktionen kraftigare och djuret kan behöva understödjande behandling.

Tumörer kan utvecklas

Reaktionen betraktas ofta som normal eftersom man vid en vaccination förväntar sig att immunsystemet skall ”svara” på något sätt. En lokal biverkning kan vara svullnad runt injektionsplatsen, ofta i form av en lokal inflammation. Denna brukar avta på några veckor. En mer allvarlig men mycket ovanlig lokal biverkning är när det utvecklas tumörer, så kallade sarkom, som växer in i den omgivande vävnaden och kan vara svåra att avlägsna helt med kirurgi.