Så använder katten sina morrhår

Kattens morrhår är känselorgan som registrerar luftströmmar. De är försedda med en hel mängd nervtrådar som ger information om beröringar. Alla fasta föremål orsakar små luftvirvlar och morrhåren kan registrera dessa strömmar och reagera på dem utan att vidröra föremålen ifråga.

Katten har 24 morrhår runt nosen, 12 stycken på vardera sida i fyra horisontella rader. De är rörliga framåt och bakåt. Det finns även känselhår på kinderna, ovanför ögonen, på hakan och på frambenens baksidor.

Nattjakt och mätverktyg

Morrhåren är livsviktiga vid nattjakt. Skadade morrhår kan betyda ett felbedömt bytesbett. Med morrhårens hjälp kan katten också bedöma om en öppning är tillräckligt stor för att den skall komma igenom.

Gillar? 12 av 12 gillade, 5 i betyg