Område: Katt Om Morrhår

Så använder katten sina morrhår

Kattens morrhår är känselorgan som registrerar luftströmmar. De är försedda med en hel mängd nervtrådar som ger information om beröringar. Alla fasta föremål orsakar små luftvirvlar och morrhåren kan registrera dessa strömmar och reagera på dem utan att vidröra föremålen ifråga.

Artiklar