Agria Djurförsäkring presenterar Agria Cat Breed Profile, ett världsunikt material där vi kartlagt katters sjukdomar och skador mellan 2009 och 2013 med hjälp av diagnoser på 500 000 katter. 

Agria Cat Breed Profile kan fungera som ett hjälpmedel för SVERAK och rasklubbar som arbetar med kattavel. Även för den vanliga kattägaren kan kunskap om kattens hälsa komma till nytta. Vi vill bidra till att skapa friska, hållbara kattraser.

Huskatter drabbas av sårskador

Forskningsresultatet visar att kattens livsmiljö spelar stor roll för vilken typ av skador den utsätts för. Bland huskatter är sårskador den vanligaste orsaken till ett veterinärbesök. Deras uteliv utsätter dem för större risk att bli påkörda, ramla ned från träd eller hamna i kattslagsmål som resulterar i bitsår, rivsår eller skärsår. Bland de renrasiga katterna, som mer sällan går ut, hamnar sårskador först som femte vanligaste diagnos.

Magproblem vanligast hos raskatter

Raskatternas vanligaste diagnos är magproblem, som kräkningar och diarré. Dessa symtom kan vara tecken på magkatarr, virus eller parasiter, men sällan att den ätit något olämpligt då katter är kräsna djur. Raskatter drabbas också i större utsträckning av problem i urinvägarna.

Huskatter mer sällan hos veterinär

Huskatterna går 20 procent mer sällan till veterinären, däremot är det oklart om det beror på att de faktiskt är friskare eller om djurägaren inte söker vård för katten. Det kan delvis bero på att huskatterna ofta lever stora delar av tiden utomhus och ägaren kanske inte är lika uppmärksam på förändringar i hälsobilden.

Lika vanliga sjukdomar

Sjukdomar som båda kategorierna löper lika stor risk att drabbas av är hudtumörer, tandsjukdomar och problem med att kissa. Raskatterna är mindre drabbade av bölder och smärta i rörelseapparaten, troligen eftersom de inte blir utsatta för yttre skada i samma omfattning.

Fem vanligaste diagnoser hos katt enligt Agria Cat Breed Profile:

Huskatt Raskatt
Sårskador i huden Magproblem som kräkningar, diarré
Magproblem som diarré och kräkning Avmagring, tappar matlusten
Varböld (ofta bitsår) Problem i övre urinvägarna
Avmagring, tappar matlusten Problem i nedre urinvägarna 
Problem i nedre urinvägarna  Sårskador i huden