Kattens avföring ska vara formad. Lös avföring eller hårda ”harlortar” är onormalt. Katter kan kräkas upp bollar av hår någon gång då och då, men en katt ska inte kräkas flera gånger per vecka och det mesta hår en katt får i sig passerar ut med avföringen.

En akut episod av kräkning och diarré hos katt går ofta över på 12-48 timmar. Om inte, är det läge att kontakta veterinär för råd och eventuellt besök.

Kräkningar hos katt

Kräkning bör särskiljas från uppstötningar. Vid kräkning hulkar katten och du kan se att bukmusklerna jobbar för att stöta upp mat från magsäcken och främre delen av tunntarmen. Vid en uppstötning (även kallat regurgitation) kommer mat eller vätska upp utan ansträngning. Regurgitation och kräkning har olika orsaker och det är därför bra att känna till skillnaden. En videofilm att visa din veterinär kan hjälpa till om du själv är osäker. Intensiv kräkning utan diarré kan tyda på att något fastnat i tarmen och veterinär bör uppsökas.

Olika sorters diarré

Akut diarré pågår under en kortare period, mindre än en till två veckor. Kronisk diarré pågår under längre tid och bör alltid utredas. En akut diarré kan många gånger vara lindrig och gå över av sig själv. Så länge kattens allmäntillstånd är normalt och katten inte har andra symptom kan du avvakta.

Diarré delas upp i tunntarms- respektive grovtarmsdiarré. Vid tunntarmsdiarré kommer större mängder lös avföring lika ofta eller lite oftare än normalt. Vid grovtarmsdiarré sitter katten på lådan betydligt oftare än normalt och krystar, men det kommer bara små mängder avföring i taget. Avföringen kan även ha en hinna av slem och lite färskt blod. En kombination av tunn- och grovtarmsdiarré är också möjlig. Små droppar färskt blod i avföringen vid enstaka tillfällen är inte farligt. Om avföringen däremot blir svart och liknar tjära eller innehåller större mängder mörkt blod ska veterinär uppsökas omedelbart.

Vanliga orsaker till kräkning och diarré

Kräkning och/eller diarré kan antingen bero på problem i endast mag-tarmkanalen eller så kan det bero på någon annan sjukdom som katten har som påverkar mage och tarm.

Unga katter får oftast kräkningar och/eller diarré av infektioner eller att de ätit något olämpligt. Mycket unga kattungar kan också ha missbildningar. I värsta fall kan föremål fastna i tarmen och behöva opereras bort. Äldre katters symptom orsakas oftare av annan sjukdom som till exempel hypertyreos, leversjukdom, njursjukdom, IBD (inflammatory bowel disease) eller tumörer.

 • Ätit något olämpligt
 • Foderintolerans
 • Infektioner ex parasiter (ex tritrichomonas, spolmask), bakterieinfektioner (ex salmonella hos katter som jagar småfåglar), virusinfektioner (ex parvovirus (kattpest) eller coronavirus)
 • IBD (inflammatory bowel disease)
 • Bukspottkörtelinflammation (pankreatit), lever eller njurskador
 • Hypertyreos
 • Främmande kropp (föremål fast i tarmen)
 • Magkatarr/magsår
 • Missbildningar
 • Tumörer
 • Förgiftning

Vad kan du göra hemma?

En katt med akut kräkning och diarré som fortfarande är pigg och inte har andra symptom kan med fördel behandlas hemma.

Vid diarré är inte längre rekommendationen att svälta katter. Katter har en snabb ämnesomsättning och klarar inte svält någon längre tid. Ge istället små portioner skonsam kost (fettsnål och lättsmält). Specialkost vid akut gastrenterit kan köpas hos veterinär. Ge maten fördelat på många mål per dag (någon tesked varannan timme till en början, för att sedan öka portionsstorlek och minska frekvensen när katten mår bättre). Du kan även ge katten kokt vit fisk eller kokt kyckling utan ben och fett under ett par dagar. Ger du egen hemlagad mat ska detta dock inte pågå mer än någon vecka då den saknar en hel del av de viktiga näringsämnen som katten behöver.

Egenlagad skonkost

 • Kokt vit fisk eller
 • Kokt kyckling utan ben eller fett

Tänk även på att katten förlorar mycket vatten och behöver få i sig mer vätska än vanligt. Vätskeersättning kan kokas själv av en liter vatten, en matsked druvsocker och en tesked salt, men ge även katten fri tillgång till vanligt vatten. Katter med grovtarmsdiarré kan må bra av fibertillskott i maten – detta är dock en mer kronisk behandling och diskuteras med fördel med din veterinär efter undersökning av katten.

Vätskeersättning att göra hemma

 • 1 liter vatten
 • 1 matsked druvsocker/socker
 • 1 tesked salt

Läs mer om vätskeersättning för katter här

Om katten kräks kan du låta bli att ge katten mat under ett par timmar för att sedan försiktigt prova att ge små portioner av dietmaten ovan. En katt som ändå inte får behålla mat eller vatten bör undersökas av veterinär.

När ska man söka vård?

 • Om kattens allmäntillstånd blir dåligt (slö, feber eller uttorkning)
 • Om kräkningarna är mycket häftiga
 • Om diarrén är svart (några droppar rött färskt blod är inte farligt)
 • Om det är blod i kräkningarna (ser ofta ut som kaffesump)
 • Om katten uppvisar smärta
 • Om katten inte vill äta
 • Om hud, slemhinnor eller ögonvitor blir gulaktiga
 • Om symptomen inte försvunnit på 12- 48 timmar trots skonkost eller om katten får ständiga återfall

Mer information om kräkningar och diarré

Kattens diet och miljö

Kattens diet och miljö påverkar uppkomsten av diarré och kräkning. Katter har mindre möjlighet att tillverka många egna fettsyror och aminosyror (byggstenar i proteiner) och är också betydligt sämre än andra husdjur på att bryta ner olika ämnen inklusive läkemedel. Det är därför mycket viktigt att katten får mat av god kvalité avsedd för just katt och att man säkert vet att mediciner man ger sin katt är utprovad för katter.

Många katter i samma hushåll

Stress på grund av dålig sanitet eller många katter på liten yta försämrar kattens immunförsvar samt ökar infektionsbördan och gör att katten lättare drabbas av sjukdom.

Kräkningar och diarré vid smittsamma sjukdomar

En akut episod med kräkning och/eller diarré går som sagt ofta över av sig självt och kräver sällan veterinärvård. Kräkningen och/eller diarrén uppkommer plötsligt och beror ofta på att katten ätit något olämpligt eller på någon smitta. Det är bättre att vara försiktig och hantera katten som smittsam för andra katter, än att av misstag sprida en smitta vidare. Var därför extra noga med handhygien och låt katten vara ifrån från andra katter och ha en egen låda. Släpp inte ut katten igen förrän den är frisk. En mycket allvarlig form av smittsam kräkning och diarré är kattpest som orsakar hög dödlighet hos smittade katter. Ett mycket effektivt skydd finns i form av vaccination. Alla katter bör vara vaccinerade mot kattpest vid leverans och vaccinationen upprepas sedan regelbundet under kattens liv. Även innekatter ska vaccineras då viruset lever länge i miljön och man kan få med det sig hem på skor etc.

Extra känsliga katter

En katt som kräks häftigt och upprepat och inte får behålla mat och/eller vatten bör undersökas av veterinär som vid behov kan svälta katten en kortare tid, men då får katten också ofta vätskebehandling och kan behöva läggas in för vård. Kattungar och geriatriska/äldre djur är mer känsliga och drabbas fortare av uttorkning än andra katter och kan snabbare behöva komma under veterinärvård för att få vätsketerapi.