För bara några decennier sedan ”jobbade” katten i ladugården med att hålla borta råttor och möss. Idag har kattens ”arbetsplats” flyttats från stall och ladugårdar och in i finrummen.

– Katterna har fått en betydande och viktig roll i våra liv. De ger oss ovillkorlig kärlek, tröst och ro och glädje. I det moderna samhällets stress och jäkt är katterna en ovärderlig källa till lugn och ro, säger Lotta Möller, veterinär Agria Djurförsäkring.

Detta, i kombination med framsteg inom veterinärmedicinen, har gjort det både intressant och möjligt att teckna försäkring för veterinärvård för katten. För precis som människor blir djur sjuka.

Benbrott, bit- och rivskador är några faror som främst hotar utekatten. Om katten är ovaccinerad kan den också drabbas av parvo-infektion, eller kattpest som den ibland kallas. Det är en sjukdom som även kan smitta innekatten genom att husse och matte bär med sig virus hem med skor och ytterkläder.

Däremot är innekatten ofta skyddad från trafikolyckor och okända katters tänder och klor. När innekatten skadas kan det bero på ett fall från ett fönster eller en balkong, problem med urinvägarna eller att ett föremål som katten svalt fastnat någonstans på vägen och måste opereras bort.

En försäkring är också bra om katten får diabetes, giftstruma eller hjärtsjukdom. Om katten diagnosticeras i ett tidigt skede kan den ha goda förutsättningar för att behandlas framgångsrikt i flera år.

För många katter har sjukdomar och skador inneburit slutet för deras liv. Men idag är det självklart för de flesta ägare att ta sjuka och skadade katter till veterinären, som ofta kan få djuret helt återställd. Men avancerad veterinärvård kostar.

– En livmoderinflammation kan kosta 9 500 kronor, men det är inte ovanligt att det kostar ännu mer. Detsamma gäller för veterinärvården för en katt som råkar ut för en trafikolycka eller har svalt en främmande föremål, berättar Lotta Möller, veterinär Agria Djurförsäkring.

Försäkring för katter har funnits sedan början av sjuttiotalet. Då var det oftast raskatter som försäkrades – idag är det lika vanligt att ”vanliga” huskatter försäkras.

– I Sverige har antalet katter som försäkrats tredubblats sedan 1995, säger Lotta Möller           

– Även om man köper en katt för en symbolisk summa behövs en försäkring. För när katten väl blivit en självklar familjemedlem är inköpspriset ointressant. Då vill man ha katten frisk till varje pris, avslutar Lotta Möller.