Agria Trygghet kan ersätta

  • Inackorderingskostnader för vistelse på kattpensionat
  • Kostnader vid avbokad, avbruten eller förlängd resa.
  • Upp till 20 000 kronor per år och har ingen självrisk.

Inackordering på kattpensionat

Om du blir sjuk eller skadad och inte kan ta hand om din katt kan du få ersättning med upp till 75 procent av kostnaden för inackordering av din katt på ett kattpensionat som är godkänt av Länsstyrelsen. Du kan få ersättning från och med den tredje inackorderingsdagen. Du kan även få ersättning för dina resekostnader med upp till 500 kronor för att lämna och hämta katten på pensionatet.

Är katten en hona med kattungar kan du dessutom få ersättning med 80 kronor per dag för inackordering av kattkullen.

Avbokad resa

Om du måste avboka en privatresa på grund av att din katt blir sjuk eller skadad och behöver omedelbar veterinärvård kan du få ersättning med 75 procent av dina avbokningskostnader.

Avbruten resa

Om du måste omboka en privatresa på grund av att din hemmavarande katt har blivit sjuk eller skadad och behöver livsuppehållande veterinärvård kan du få ersättning med 75 procent av dina ombokningskostnader.

Förlängd resa

Om du måste förlänga din resa på grund av att din medföljande katt blir sjuk eller skadad och behöver livsuppehållande veterinärvård kan du få ersättning med upp till 500 kronor per dygn för logi från och med dag tre.

Du kan även få ersättning med 75 procent av dina ombokningskostnader när du måste omboka din hemresa på grund av den förlängda vistelsen.

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen?

Kontakta din lokala Agriasäljare

Ring vårt kundcenter

0775-88 88 88

Fler kontaktuppgifter hittar du här