Agria Avel Veterinärvård 

  • Veterinärvård för kattungarna, upp till 30 000 kronor per kull
  • Ett extra kejsarsnitt
  • Fertilitetsutredning
  • Dolda felförsäkring

Avelsförsäkring ger dig ett tryggare avelsarbete. Agria Avel Veterinärvård är skapad av uppfödare – för uppfödare. Försäkringen är ett tillägg till veterinärvårdsförsäkringen om du tänkt använda din katt i avel. För bästa skydd kombinera med Agria Avel Liv.

Veterinärvård från födseln

Agria Avel Veterinärvård ersätter veterinärvård från kattungens födsel upp till 4 månaders ålder.

30 000 kronor per kull

Agria Avel Veterinärvård ersätter veterinärvård upp till 30 000 kronor per kull.

Förlorad avelsduglighet

Agria Avel Liv ersätter om ditt avelsdjur tvingas till kastration, visar sig vara steril eller får en sjukdom som nämns i villkoret och inte längre ska gå i avel.

Dolda felförsäkring

Om katthonan har Agria Avel Veterinärvård omfattas hennes kattungar av Agria Dolda Felförsäkring. Dolda felförsäkringen består av två delar; livförsäkring och veterinärvård. Försäkringsbeloppet är lika med försäljningspriset, men högst 20 000 kronor per kattunge.

Om du önskar ett högre försäkringsbelopp än 20 000 kronor kan du teckna en separat dolda felförsäkring på det högre beloppet. 

Agria Avel Liv

  • Kastration*
  • Sterilitet
  • Förlorad avelsduglighet till följd av vissa sjukdomar**

Avelsförsäkring ger dig ett tryggare avelsarbete. Agria Avel Liv är ett tillägg till Agria Liv om du tänkt använda din katt i avel. För bästa skydd kombinera med Agria Avel Veterinärvård.

Förlorad avelsduglighet

Du kan få ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet om din katt har kastrerats och kastrationen är ersättningsbar ur Agria Veterinärvård.

* Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din katt har kastrerats och kastrationen är ersättningsbar ur Agria Veterinärvård.

**Du kan även få ersättning om katten är steril eller om din katt varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av sjukdomar som höftledsdysplasi (HD), hypertrofi sk kardiomyopati (HCM), restriktiv kardiomyopati (RCM), progressiv retinal atrofi (PRA), pyruvatkinasbrist (PK) och cystnjure (PKD). Observera att ersättning endast kan ges om det finns en livförsäkring.

Kattunge livförsäkring

Om en kattunge dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall under tiden den bor kvar hos dig och är mellan fem och femton veckor gammal kan du få ersättning med 3000 kronor per kattunge. Observera att ersättning endast kan ges om det finns en livförsäkring.

Vill du köpa avelsförsäkring?

Köp försäkring

Ring vårt Kundcenter
0775-88 88 88

Fler kontaktuppgifter hittar du här