Agria Avel - avelsförsäkringar för katt

Tre gråa små kattungar ligger i en korg

Att ha avelsförsäkring är en trygghet för dig som är uppfödare när avelsplanerna inte går som du tänkt. Den ger dig som uppfödare också skydd om du säljer en kattunge med ett dolt fel. Med våra avelsförsäkringar kan du bland annat få ersättning för fertilitetsutredning eller veterinärvård för kattungarna.

Agria Avel Guld Veterinärvård 

I Agria Avel Guld Veterinärvård ingår
 • Veterinärvård för kattungarna, upp till 30 000 kronor per kull
 • Ett extra kejsarsnitt
 • Fertilitetsutredning
 • Dolda felförsäkring

Avel Guld-försäkringarna är våra nyaste avelsförsäkringar som ger dig ett tryggare avelsarbete. Agria Avel Guld Veterinärvård är skapad av uppfödare – för uppfödare. Försäkringen är ett tillägg till Agria Veterinärvård om du tänkt använda din katt i avel. För bästa skydd kombinera med Agria Avel Guld Liv.

Veterinärvård från födseln

Agria Avel Guld Veterinärvård ersätter veterinärvård från kattungens födsel upp till 4 månaders ålder.

30 000 kronor per kull

Agria Avel Guld Veterinärvård ersätter veterinärvård upp till 30 000 kronor per kull.

Förlorad avelsduglighet

Agria Avel Guld Liv ersätter om ditt avelsdjur tvingas till kastration, visar sig vara steril eller får en sjukdom som nämns i villkoret och inte längre ska gå i avel.

Dolda felförsäkring

Om katthonan har Agria Avel Veterinärvård omfattas hennes kattungar av Agria Dolda Felförsäkring. Dolda felförsäkringen består av två delar; livförsäkring och veterinärvård. Försäkringsbeloppet är lika med försäljningspriset, men högst 20 000 kronor per kattunge.

Om du önskar ett högre försäkringsbelopp än 20 000 kronor kan du teckna en separat dolda felförsäkring på det högre beloppet. 

Agria Avel Guld Liv

I Agria Avel Guld Liv ingår
 • Kastration*
 • Sterilitet
 • Förlorad avelsduglighet till följd av vissa sjukdomar**

Avel Guld-försäkringarna är våra nyaste avelsförsäkringar som ger dig ett tryggare avelsarbete. Agria Avel Guld Liv är ett tillägg till Agria Liv om du tänkt använda din katt i avel. För bästa skydd kombinera med Agria Avel Guld Veterinärvård.

Förlorad avelsduglighet

Du kan få ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet om din katt har kastrerats och kastrationen är ersättningsbar ur Agria Veterinärvård.

* Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din katt har kastrerats och kastrationen är ersättningsbar ur Agria Veterinärvård.

**Du kan även få ersättning om katten är steril eller om din katt varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av sjukdomar som höftledsdysplasi (HD), hypertrofi sk kardiomyopati (HCM), restriktiv kardiomyopati (RCM), progressiv retinal atrofi (PRA), pyruvatkinasbrist (PK) och cystnjure (PKD). Observera att ersättning endast kan ges om det finns en livförsäkring.

Kattunge livförsäkring

Om en kattunge dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall under tiden den bor kvar hos dig och är mellan fem och femton veckor gammal kan du få ersättning med 3000 kronor per kattunge. Observera att ersättning endast kan ges om det finns en livförsäkring.

Agria Avel Silver

Agria Avel Silver ersätter
 • Veterinärvård
 • Ett extra kejsarsnitt
 • Fertilitetsutredning
 • Dolda felförsäkring

Agria Avel Silver är ett tillägg till Agria Veterinärvård och Agria Liv om du tänkt använda din katt i avel.

Vill du köpa avelsförsäkring?


Agria Avel Guld Veterinärvård tecknas som tillägg till Agria Veterinärvård

Agria Avel Guld Liv tecknas som tillägg till Agria Liv

Agria Avel Silver tecknas som tillägg till Agria Veterinärvård och Agria Liv.

Köp försäkring

Ring vårt Kundcenter
0775-88 88 88

Fler kontaktuppgifter hittar du här