Tandresorption, förkortat TR, även kallat FORL. Tänder som angripits av tandsjukdomen måste dras ut. Man bör också röntga kattens mun för att upptäcka begynnande angrepp under tandköttskanten. Det behöver inte vara en dödsdom för katten som ibland kan leva ett långt och bra liv utan en enda tand i munnen - om man anpassar kattens utfodring och endast ger mjuk mat.

Det är besvärligt och i många fall omöjligt att kontrollera en katts tänder i vaket tillstånd. Därför måste katten sövas när den ska undersökas och behandlas av veterinären.

Man vet fortfarande inte riktigt varför katter drabbas av FORL men forskning pågår. Agria bidrar till forskningen genom Agrias Forskningsfond. Bidragen har bland annat lett till att Tina Mannerfelt och Ann Pettersson kunnat få fram följande om FORL:

FORL - Feline Odontoclastic Resorptive Lesions

Tecken på att din katt kan ha drabbats av TR/FORL är:

  • Katten äter sämre eller mindre än vanligt, eller tappar mat
  • Kattens tandkött är inflammerat och rött närmast tänderna
  • Katten har skadade tänder