Inbjudan

För att kunna ställa ut din katt måste du vara medlem i en kattklubb. De flesta kattklubbar är Sverak-anslutna (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) men det finns även independent-klubbar som anordnar egna utställningar.

Här återges hur en utställning inom Sverak går till men independentutställningarna är snarlika. 

Inbjudningar till kattutställningar får du via kattklubben eller på internet. Det brukar också delas ut inbjudningar på andra utställningar.

På inbjudan ser du var kattutställningen ska äga rum, datum och annan information som är viktig att läsa. Där står också under vilken tid du kan anmäla dig till utställningen och vilken dag som är sista dagen att betala anmälningsavgiften.

På utställningen delas kattraserna in i fyra olika kategorier plus huskatter. De flesta kattutställningar är endagarsutställ-ningar. Då ställs några kategorier ut på lördagen och de andra kategorierna på söndagen. På dessa endagarsutställningar är det oftast kategori I, III, IV och huskatterna, d.v.s. långhårskatter, korthårskatter, siames/oriental och våra ”vanliga” huskatter, tillsammans den ena dagen och den andra dagen visas katter i kategori II, det vill säga semilånghår (halvlånghåriga katter).

Numera anordnar många kattklubbar tvåcertifikatsutställ-ningar som innebär att alla kategorier kan ställas ut båda dagarna. Då kan du välja om du vill ställa ut din katt en av dagarna eller båda. Ställer man ut båda dagarna bedöms din katt av en domare den ena dagen och av en annan den andra.

Du kan också ha olika konkurrenter de olika dagarna eftersom du inte vet vilka katter som kommer att vara där. Har du tur kan du alltså lyckas få två certifikat på en helg om du ställer ut båda dagarna.

Förut hade man ofta tvådagarsutställning men där man ändå bara kunde tävla om ett cert. Dessa är inte så vanliga längre men det förekommer. På dessa utställningar ska katten vara på plats båda dagarna även om man har blivit utslagen redan första dagen.

Du kan ställa ut både en raskatt och en vanlig huskatt. Huskatterna tävlar för sig och delas in i korthåriga och långhåriga. En huskatt får se ut precis hur som helst. De tävlar inte om certifikat och titlar så som raskatterna.

Anmälan

Anmälningsblanketter kan du få via din kattklubb eller via Sveraks hemsida. Du ska alltid skicka din anmälan till utställningssekreteraren i din kattklubb så vidarebefordrar hon eller han den till den arrangerande kattklubben.

Tänk på att skicka den i god tid så att utställningssekreteraren hinner gå igenom din anmälan och skicka den vidare.

Sätt in anmälningsavgiften på det den arrangerande kattklubbens konto som alltid anges på inbjudan. Tänk på att det är bra att vara ute i god tid. Om det blir fullt så är det de katter som är betalda först som får komma med.

Glöm inte skriva både ditt namn och adress, kattens namn, ras, färg och kön samt vilken kattklubb du tillhör.

Vilken klass ska din katt tävla i?

På utställningsanmälan ska du ange vilken klass din katt ska tävla i. Är du nybörjare och din katt inte har varit på utställning förut blir det någon av dessa klasser:

För raskatten:

Klass 9: Okastrerade katter som har fyllt 10 månader
Klass 10: Kastrerade katter som har fyllt 10 månader
Klass 11: Juniorer, katter som är 6-10 månader
Klass 12: Ungdjur, katter som är 3-6 månader

För huskatten:

Klass 14: Huskatter

Klass 1-8 är för katter som har varit med förut och som har lyckats få ett visst antal certifikat i sin klass.

Bekräftelse

Minst en vecka innan utställningsdagen brukar en bekräftelse komma från den arrangerande klubben. Där står din katts namn och vilken klass den ställs ut i. Kolla noga att alla uppgifter stämmer. Ring annars med en gång till arrangörerna.