Fästingarten kan bland annat infektera hundar, hästar, stora och små idisslare. Den kan överföra viktiga smittor hos hund – främst Babesia canis. Dermacentor reticulatus är etablerad I såväl Tyskland som Danmark och har en potential att öka sitt utbredningsområde till att innefatta Sverige i framtiden.

Den aktuella fästingen upptäcktes av en hundägare i Dalarna, som hade varit på resa i nordöstra Frankrike med sina hundar. Dermacentor reticulatus kan inte etablera sig inomhus.

SVA rekommenderar att djurägare behandlar sina sällskapsdjur mot utvärtes parasiter vid resa utomlands.

– Upptäcker du ett stort antal fästingar hemma eller fästingar vid avvikande årstid så skicka in dem för artbestämning, säger Ulrika Forshell.

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt