Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är parasiter som bara trivs i hundnosar. I dagsläget har förekomst av noskvalster rapporterats från i stort sett hela världen, men diagnosen är vanligast i Skandinavien.

Vad kostar det att försäkra min hund?

Räkna på pris

Vad kostar det att försäkra min hund?

Räkna på pris

Se noskvalstren krypa

Kvalstren är ovala till formen och svagt gula i färgen. De är mellan 1 och 1,5 mm långa och mellan 0,5 och 0,9 mm breda. Om man tittar noga och i bra ljus kan man se kvalstret krypa på hundens nos med blotta ögat.

Diagnosticera noskvalster

Det är klurigt att ställa diagnosen noskvalster då det inte finns någon enkel eller helt tillförlitlig metod. Diagnos ställs därför oftast genom en sannolikhetsdiagnos som baseras på hundens symtom.

Hur smittar noskvalster?

Man vet inte säkert hur kvalstren sprider sig mellan hundarna men det verkar troligt att de smittar vid direktkontakt hundar emellan. Eventuellt kan det också hända att en hund smittas indirekt eftersom kvalstren kan överleva ganska länge utanför nosen.

Behandla noskvalster?

En hund som har tydliga symtom på noskvalster eller om en stark misstanke om noskvalster finns kan behöva behandlas. En veterinär kan göra den bedömningen och också rekommendera ett antiparasitiärt preparat att behandla noskvalsterinfektionen med.

Tidigare brukade man spola hundens näshåla med en fysiologisk koksaltlösning och inspektera den med endoskop. Det kräver dock att hunden sövs och är därför mycket omständligt. De är inte heller hundra procent säkert att man hittar kvalstren med hjälp av de metoderna.

Fnysningar och nysningar vanliga symtom

  • Nysningar/fnysningar
  • Inåtvända nysningar/dragningar
  • Sämre luktsinne

Hundar med noskvalster kan uppvisa olika symtom men vanligen rör det sig om symtom från de övre luftvägarna i form av till exempel nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar/nysningar och försämrat luktsinne. Oftast är allmäntillståndet opåverkat.

Precis som diagnosmetoderna var de tidigare behandlingarna av noskvalster mer eller mindre riskfyllda och osäkra. Till exempel gav man hunden näsdroppar bestående av en lösning av eter och mineralolja eller lät den andas organiska fosforföreningar.

Medicinering och biverkningar

Hundar med starka symtom eller misstanke om noskvalsterinfektion kan behöva behandlas. De flesta hundar behandlas då med tabletter, Milbemycin är det preparatet som idag är registrerat för behandling av noskvalster. Finns det fler hundar i hemmet behandlas oftast alla för att minska risken för återfall.

Här kan du läsa mer om noskvalster för hund

Källa: SVA