- Mer än sexhundra hundar skadas eller dör varje år i trafiken enligt vår skadestatistik och majoriteten av olyckorna sker under september till och med mars, berättar Cecilia Winter, kommunikationsansvarig på Agria Djurförsäkring. Det är det enskilt största olycksfallet.

En stor del av olyckorna sker troligen i samband med jakt eller eftersök av skadat vilt. Hundarna kommer ut på vägarna och löper större risk att bli överkörda. Hundar som har sprungit bort från sina ägare är också i riskzonen.

Årets mörka månader är extra olycksdrabbade. Agrias statistik visar att omkring 70 procent av trafikolyckorna med bil och hund inträffar under perioden september till mars.

- Kom ihåg att alltid använda reflexer på hunden som gör att den syns både framifrån, bakifrån och från sidan, råder Cecilia Winter. Reflexer är en enkel men effektiv livräddare.

Hundar skadad/död i trafikolycka:
År 2010 2011 2012 2013
Antal hundar 638 643 629 334*
        *jan-aug
Hundar av jakthundsras/blandras skadad/död i trafikolycka:
År 2010 2011 2012 2013
Antal hundar 325 361 332 183*
        *jan-aug

Agria försäkrar drygt 40 procent av Sveriges cirka 784 000 hundar.

Om Viltolyckskampanjen

23-29 september pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor, där Länsförsäkringar ingår som en av 16 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder, informera om viltolyckor samt att skapa en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt. Viltolycksrådet har tagit fram en app, ”Viltolycka” som varnar när du kör i olycksdrabbade områden.

Senaste viltolycksstatistiken finns här

För ytterligare information gå in på www.viltolycka.se.