Ibland har klon ryckts loss helt med klo och kloben, eller också kan klokapseln ha ryckts loss. En vanlig orsak till kloskador är att klorna blivit alldeles för långa och fastnar i något.

Vid en klofraktur börjar hunden att halta. Den slickar sig på tassen och lämnar blodspår efter sig. I de flesta fall måste veterinären ta bort hela klokapseln. Då lämnas inga rester kvar.

Om klon är bruten - kontakta veterinär

Om klon gått av ovanför klofalsen räcker det med att ta bort den delen. Om klon är uppfläkt kan man eventuellt klippa bort den del som dinglar och rör på sig. Klofrakturer är inte akuta, men veterinär ska kontaktas.

Om din hund skadat en klo, gör så här:

  • Inspektera tassen och klorna
  • Klipp eventuellt bort uppfläkt del
  • Lägg ett tassbandage om det blöder och hunden är besvärad
  • Kontakta veterinär