5 vanligaste sjukdomarna och skadorna

  1. Kräkningar & diarré
  2. Rörelseproblematik (ex. hälta och patella)
  3. Hudtumörer
  4. Hudskador (ex. skärsår, bitsår)
  5. Öroninflammation

Statistiken är hämtad från Agria Breed Profiles som är statistik över hundars hälsa. Läs mer om statistiken längst ner i artikeln.

Kräkningar och diarré

Att hunden kräks eller har diarré är den vanligaste anledningen till veterinärbesök för hundar idag. Ofta handlar det om att hunden ätit något den inte borde, men kan också bero på andra saker som infektioner eller foderintolerans.

Läs mer om kräkningar och diarré här

Rörelseapparaten

Ryggproblematik, hälta och patella är tre exempel på problem med rörelseapparaten. Denna typ av problematik är den näst vanligaste anledningen för veterinärbesök.

Hudtumörer

Tredje vanligast av hundens sjukdomar är hudtumörer – som egentligen är ett samlingsnamn för en grupp olika hudförändringar. Det kan handla om vårtor, fettknölar, talgkörtelinflammation, vilka ofta är godartade. Är knölarna hårlösa eller såriga kan det vara ett tecken på att hudtumörerna är elakartade, till exempel mastocytom. Dessa kan ha olika grad av aggressivitet. Vissa växer långsamt, andra växer snabbare och sprider sig.

– Därför är det viktigt att man tar hand om dessa hudförändringar på rätt sätt. Misstänker man att en förändring är elakartad undersöker man förändringen med hjälp av cytologi (ett cellprov) före operationen. När man har fått mer fakta om vilken typ av tumör hunden drabbats av kan man bättre avgöra hur stor del runt förändringen man ska operera bort och om behandlingen behöver kompletteras, berättar Lotta Möller.

Hudskador

Problem, skador och sjukdomar i hundens hud är så pass vanligt att två av fem av de vanligaste diagnoser handlar om just hundens hud. På plats fyra hamnar hudskador. Under denna rubrik ryms många olika typer av sår: skärsår, bitsår, slitsår, sticksår etc.

En bitskada från en annan hund kan se oskyldig ut, men kan infekteras. Har hunden varit i hundslagsmål är det viktigt att hålla såren under uppsikt.

Såret ska alltid rengöras ordentligt, men i övrigt tas det om hand på olika sätt beroende på vad det är för sår. Ibland kan det behövas dränering, ibland kan det behöva sys.

Läs mer om sår och sårvård för hundar här

Öroninflammation

Öroninflammation, eller otit som det heter på veterinärspråk är vanligt hos hundar. Otit hamnar på en femte plats för vanligaste veterinärbesöken för hundar. Därför är det viktigt att du som hundägare håller extra koll på din hunds öron regelbundet. Lukta och titta i öronen för att upptäcka problem. Du kan även rengöra din hunds öron för att hålla dem i toppskick.

Bra att veta är att öroninflammation ofta kan vara ett symptom på allergi (atopi). Örat är egentligen en fortsättning på huden. Återkommande öroninflammationer med eller utan symptom från huden i övrigt är mycket vanligt hos hund med atopi.

Läs mer om öroninflammation och vad du gör om din hund drabbats

Om statistiken

Agria har tagit fram statistik över hundars hälsostatus och kallas Agria Breed Profiles.

  • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
  • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR.

Läs mer om Agria Dog Breed Profiles