De fem vanligaste sjukdomarna* som hundarna drabbas av är:

  1. Livmoderinflammation
  2. Hudtumör
  3. Juvertumör
  4. Öroninflammation
  5. Traumatiska skador hud (skärsår, bitsår, slitsår, sticksår etc)

Livmoderhalsinflammation

Livmoderinflammation är hundens allra vanligaste sjukdom, trots att det endast är tikar som kan få sjukdomen. Så många som var fjärde tik insjuknar, och då främst från och med medelåldern och uppåt och i anslutning till löpperioden. Symptomen är ofta tydliga – tiken kan få blodiga eller variga flytningar, nedsatt aptit, feber och ökad törst.

– Det sistnämnda på grund av att inflammationen påverkar njurarna så att hunden blir törstigare än vanligt. I vissa fall kan hunden ha livmoderinflammation utan tydliga symptom. Då använder veterinären ultraljud för att se om hundens livmoder är förstorad eller vätskefylld, berättar Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Vissa raser, som rottweiler och golden retriever, får oftare livmoderinflammation. Det kan tyda på att det finns genetiska riskfaktorer som påverkar sjukdomen. Just nu finansieras ett forskningsprojekt av Agria och Svenska Kennelklubbens gemensamma forskningsfond som ska studera den ärftliga bakgrunden till livmoderinflammation. Förhoppningen är att det i framtiden går att förebygga livmoderinflammation genom avel.

I vissa lindriga fall räcker det med att behandla livmoderinflammation med antibiotika, men oftast behandlar man hunden genom att kastrera den, det vill säga ta bort livmodern och äggstockarna. Kastration i förebyggande syfte är vanligt i många andra länder, framför allt i USA. Om hunden kastreras i ung ålder kan det också förebygga juvertumörer, som är hundens tredje vanligaste sjukdom.

Många juvertumörer kan behandlas

Drygt hälften av alla juvertumörer är godartade och sprider sig inte till andra delar av kroppen. Prognosen kan därför vara god. Vid vissa fall av juvertumörer röntgas lungorna före operation, framför allt om hunden är medelålders eller äldre. Detta är något som rekommenderas av Sveriges Veterinärförbund.

Varje år ersätter Agria kostnaderna för behandlingen av juvertumörer för 2 500 hundar. Operation och den behandling som hör till kostar i snitt runt 7 000 kronor, men variationerna är förstås stora.

Hudtumörer – ofarlig vårta eller elakartad svulst

Näst vanligast av hundens sjukdomar är hudtumörer – som egentligen är ett samlingsnamn för en grupp olika hudförändringar. Det kan handla om vårtor, fettknölar, talgkörtelinflammation, vilka ofta är godartade. Är knölarna hårlösa eller såriga kan det vara ett tecken på att hudtumörerna är elakartade, till exempel mastocytom. Dessa kan ha olika grad av aggressivitet. Vissa växer långsamt, andra växer snabbare och sprider sig.

– Därför är det viktigt att man tar hand om dessa hudförändringar på rätt sätt. Misstänker man att en förändring är elakartad undersöker man förändringen med hjälp av cytologi (ett cellprov) före operationen. När man har fått mer fakta om vilken typ av tumör hunden drabbats av kan man bättre avgöra hur stor del runt förändringen man ska operera bort och om behandlingen behöver kompletteras, berättar Lotta Möller.

Hudproblem ofta orsaken till öroninflammationer

Öroninflammation är hundens fjärde vanligaste sjukdom – ofta ett symptom på allergi (atopi). Örat är egentligen en fortsättning på huden. Återkommande öroninflammationer med eller utan symptom från huden i övrigt är mycket vanligt hos hund med atopi.

– På senare år har diagnostiken inom detta område blivit betydligt bättre. Tidigare var det vanligt att man behandlade hunden med kortison, alltså behandlade symptomen. Nu för tiden finns många hudspecialister som kan utreda om till exempel allergi är grundorsaken. Det ger möjligheter att gå till grunden av problemet.

Bitsår, skärsår, sticksår, mm.

Den femte vanligaste orsaken till att Agria ersätter för veterinärvård är så kallade traumatiska skador. Under denna rubrik ryms många olika typer av sår: skärsår, bitsår, slitsår, sticksår etc.

En bitskada från en annan hund kan se oskyldig ut, men kan infekteras. Har hunden varit i hundslagsmål är det viktigt att hålla såren under uppsikt.

Såret ska alltid rengöras ordentligt, men i övrigt tas det om hand på olika sätt beroende på vad det är för sår. Ibland kan det behövas dränering, ibland kan det behöva sys.

– Nu för tiden har veterinärerna en större medvetenhet om de negativa effekterna av antibiotikabehandling. Av den anledningen är veterinärerna mer restriktiva med att skriva ut antibiotika.

Idag är fyra av fem hundar försäkrade. Det ökar möjligheterna till att hunden ska få rätt vård när den behöver det.

* Uppgifterna kommer från Agrias databas, som omfattar Agrias försäkrade hundar som fått ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen. Därför omfattar listan sjukdomar och skador där vården kostat mer än självrisken hos Agria.