Unga hundar

Före två års ålder rekommenderas inte att man ger alltför hårda ben till sin hund. Hundens tänder är då fortfarande sköra och det finns risk för tandfrakturer om hunden biter alltför hårt på benet. Upp till två års ålder är det bäst att ge hudben att tugga på eftersom de är mjukare och inte riskerar skada tänderna.

Känsliga magar

Hundar med känslig mage eller dålig matsmältning ska man alltid vara restriktiv med att ge köttben till. För mycket ben kan ge förstoppning och orsaka smärta. Har du inte gett köttben tidigare är det bra om du börjar med ett litet ben för att se hur just din hund reagerar.

Nöt

Ben från nöt går generellt sett bra att ge till sin hund. Detsamma gäller älg.  Kotlettben ska man dock aldrig ge oavsett vilket djur benet kommer ifrån. De styckdelarna innehåller hårda benbitar som är svåra att bryta ner och riskerar orsaka förstoppning.   

Fågel

Kycklingben är så sköra att de flesta hundar kan tugga sönder benen och smälta dem i magen utan problem. När problem med kycklingben uppstår är det ofta för att hunden ätit för många ben på en gång. Vill man ge råa kycklingben är det viktigt att man håller god hygien då det är väldigt vanligt med campylobakter på kyckling. Campylobakter kan orsaka svår magsjuka hos människor. 

Fläsk

Undvik att ge din hund fläskben.

Fisk

Numera är det sällan man tillagar fisk på ett sådant sätt att man får stora fiskben till övers. Men skulle du göra det så ska du inte ge benen till din hund. Fiskben är vassa och riskerar att skada din hund.

Får

Ben från lamm går bra att ge. Ben från unga djur är inte lika spröda som ben från äldre djur. Risken är därför mindre att benet splittras och skadar hunden med vassa flisor. Som redan nämnts tidigare så ska hunden inte äta kotlett- eller karrében från lamm. Det är olämpligt att ge vilket djurslag det än gäller.