Ny metod för att upptäcka rörelsestörningar hos hund

Det är inte lätt att se diffusa hältor på hund. Tack vare ny forskning finansierad av Agria och SKK, är det nu på gång att bli verifierat att höghastighetsfilmning är en tillförlitlig metod. 

Höghastighetsfilmning används bland annat inom humanvården omfattande arbeten har gjorts inom hästforskningen. Däremot har det inte använts i någon större utsträckning som metod på hund, tills nu.

- Hundar är mer rörliga och komplexa i sitt rörelsemönster än människa och häst, vilket gör att hundar verkar ha lättare att kompensera och på så sätt dölja en hälta. I den här studien har vi tagit fram en för hundar unik marköruppsättning för att kunna visa att höghastighetsfilmning är en tillförlitlig metod för att fastställa de rörelseförändringar i hela kroppen och alla fyra benens rörelser som kännetecknar rörelsestörningar hos hund, säger Pia Gustås, veterinär på SLU, som specialiserat sig inom sportmedicin och rehabilitering.

För att utvärdera metoden har hon studerat 20 friska hundar och 20 hundar som opererats för ruptur av främre korsbandet, som är en av de vanligaste ortopediska skadorna som behandlas kirurgiskt på hundar. De opererade hundarna som deltog i studien hade alla kommit en god bit in i läkningsfasen och var på väg mot vanlig aktivitet.

- Hundarna har höghastighetsfilmats för att vi ska kunna följa varje bensegments rörelse och varje dimension av rörelsen. Här kan vi bland annat se vad som skiljer sig i rörelsemönster hos en frisk respektive en opererad hund, men också hur det opererade benet rör sig i jämförelse med det oopererade benet. Utifrån mätdatan kan vi utvärdera höghastighetsfilmning som metod på hunden, säger Pia Gustås.

Höghastighetsfilmning innebär att hundarna förses med reflexmarkörer på olika delar av kroppen. Totalt 14 kameror med infrarött ljus filmar hunden i rörelse. Det infraröda ljuset reflekterar på hundens markörer. Utifrån informationen gör dataprogrammet bakom kamerorna en rekonstruktion av en tredimensionell modell. På så sätt kan alla dimensioner av rörelsen fångas.

- Tack vare att vi tittat både på opererade och friska hundar, kan vi se vad som skiljer sig i rörelsemönster. Det har varit ett väldigt intressant projekt. Resultaten av studien är ännu inte publicerade, men preliminärt kan jag berätta att de innebär att höghastighetsfilmning inom en snar framtid kan användas för klinisk diagnostik och uppföljning, fortsatt forskning, men också för utbildning inom rörelselära, i hältdiagnostik och rehabilitering, säger Pia Gustås.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg