I stallet, i arbete eller vid transport kan du använda bandage för att ge hästens ben skydd eller som stöd åt leder och senor. Att ge värme eller kyla kan också vara en anledning att linda benen.

– Lindor är också mycket bra för att hålla tillbaka svullnader, säger Agrias veterinär Charlie Lindberg.

Eftersom lindor formar sig så bra efter hästens ben ger de ett mycket bra stöd. Men det krävs att du tränar på att bandagera på rätt sätt. Om du är osäker på hur du ska göra bör du fråga någon som kan.

Linda lagom hårt

Lindorna ska alltid vara torra och rena och under dem ska det finnas ”paddar” som ska ligga slätt mot hästens ben. Bandaget ska ha ett jämt tryck och padden och lindan ska ligga åt samma håll.

Ett av de svåraste konststyckena är att linda sin hästs ben lagom hårt. Sitter lindorna för hårt kan de trycka på hästens känsliga skenben och skada senorna. Och sitter de för löst gör de inte någon nytta och kan även vara en allvarlig olycksrisk ifall de skulle lossna.

– Jag har sett hemska exempel på lindor som rasat ned, gett brännskador eller tryckt på hästens ben, berättar Charlie.

Lindor för olika ändamål

Det finns olika anledningar att linda hästens ben. För träning finns speciella bandage där halva lindan är elastisk och resten oelastisk. De ska användas som skydd och stöd och lindas från kotan till karpus eller has.

En annan typ av lindor är stallbandage. De är lite bredare än träningsbandagen och oftast gjorda i ett tjockare material som inte är lika töjbart. Stallbandagen är till för att ge stöd och skydd och lindas från kronranden och upp till karpus eller has. Även under dessa ska paddar alltid användas som gärna får sticka ut någon centimeter över och under lindan.

Bandage är bra - men bara om du har koll på vad du gör

– Stallbandage är bra ur skadesynpunkt och skyddar hästen från att trampa på sig, säger veterinär Charlie.

Han tycker dock inte att man ska bandagera hästens ben i onödan.

– Jag är överlag positiv till att linda hästars ben men om du inte vet varför eller om hästen inte har ett problem kanske du ska avstå, säger Charlie.

Benskydd alternativ till bandage

För den dagliga träningen är benskydd lättare att sköta och hålla rena än vad lindor är. Benskydd finns i alla möjliga olika material och för olika syften. Den vanligaste modellen är strykkappor som används för att motverka skador som hästen kan få av att slå benen mot varandra. Gummiboots skyddar hästen från att trampa på sin egen karled, kronrand eller hov.

Att använda speciella skydd eller tjocka lindor när du transporterar din häst är ett måste för att den inte ska skada sig själv. I transporten bör också hästens svans vara lindad eller försedd med ett särskilt svansskydd.