Miljön i stallet påverkar både häst och människa

En dålig stallmiljö kan orsaka sjukdomar i luftvägarna hos både hästarna och människorna som vistas där. Särskilt på vintern kan det vara svårt att ha rätt luftfuktighet, temperatur och låg halt av partiklar i luften i stallet.

Den här studien visar att dålig miljö kan ge problem hos hästarna och att det hjälper att förbättra ventilationen.
Lena Elfman och Robert Wålinder vid Uppsala universitet, tillsammans med John Pringle och Miia Riihimäki vid SLU, undersökte hästar i två stall i Sverige under 2007 - 2008.

Det ena var ett travstall och många av hästarna som deltog i studien flyttades från stallet innan den var färdig. Därför var det svårt att dra några slutsatser om effekten av förbättrad ventilation för travhästarna. Det andra stallet var en ridskola. Även personal från ett annat travstall undersöktes tidigare i en pilotstudie.

Det viktigaste för en bra stallmiljö är ett bra inomhusklimat med tillräcklig luftväxling för att transportera bort damm, ammoniak, koldioxid, allergen samt hålla fukt och temperatur inom intervaller som minimerar växt av mikroorganismer.

Den största effekten efter installation av mekanisk ventilation i studien var att koldioxidhalten i luften i stallet minskade men även mängden fina partiklar (damm), hästallergen och ammoniak sjönk. Hästarna fick också bättre hälsa i lungorna.

Man såg att mängden slem i luftstrupen och andra tecken på inflammation hos hästarna minskade när stallmiljön blev bättre. Generellt kan man säga att de kliniska studierna visade på en viss förbättring i luftvägarna hos både människor och hästar efter installation av mekanisk ventilation i stallet.

 

Läs mer om hur miljön i stallet påverkar både hästar och människa


 

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg