Hästen vill ha frisk luft i stallet

Klara, kyliga morgnar och ångande andedräkt tidiga morgnar - hösten har fått fäste i naturen. Ägna en tanke till luften i stallet så får din häst en bättre vinter.

Luften i stallet påverkas av gödsel och urin. I gränsskiktet mellan vätska och luft bildas ammoniak och andra så kallade gödselgaser och ju varmare det är i stallet, desto mer gas bildas. Gaserna är skadliga för slemhinnorna i hästens luftvägar.

Halm, kutterspån eller torv?

En av ströets viktigaste funktioner är att suga upp urin och det gäller att man strör tillräckligt mycket. Strömaterialen har olika fördelar och det är en svår balansgång att välja.

Halm har en något mindre absorptionsförmåga än till exempel torvströ och kutterspån. I gengäld erbjuder halm sysselsättning.

Trähaltiga strömaterial kan i vissa fall ha en negativ inverkan på hästens hovar.

Begränsa dammet i stallet

Damm är inte bra för hästens luftvägar. Sopa aldrig stallgången när hästarna står inomhus. Blöt gången innan du sopar så minskar du risken för att det dammar.

Släng inte ned hö eller halm från skullen när det finns hästar i stallet.

Dålig stallventilation är en stor orsak till hästars halsproblem. Ta hjälp av yrkesfolk när det gäller ventilation. Ett stall ska helst inte vara för varmt eller fuktigt. Hästar mår bra av frisk luft och lite svalare temperatur, men de är känsliga för drag.

Gillar? 3 av 3 gillade, 5 i betyg