Hästinfluensa 

Hästinfluensa orsakas av ett mycket smittsamt virus som förekommer i två olika typer, A1 och A2. Hästinfluensa florerar under hela året.

Symtomen är hög feber, nedsatt allmäntillstånd, hosta och näsflöde. Det är vanligt att febern går upp och ner, och därför är det viktigt att kontrollera feberkurvorna. Ta tempen regelbundet och skriv upp graderna så att du inte behöver vara orolig att du kommer ihåg fel.

Låt hästen vila i några veckor efter att den blivit frisk. Hästinfluensa är en smitta som sprids genom luften. Det räcker med att en smittad häst hostar i ett ridhus så kan alla hästar i hela ridhuset bli smittbärare.

För att minska smittrisken bör du undvika samtransport med hästar från okända stall och att din häst nosar på främmande hästar.

Vaccinationskraven skärps 1 juni 2019

Från 1 juni 2019 kommer nya regler och rekommendationer kring vaccination mot hästinfluensa. Nya studier har visat att en tredje grundvaccinering efter 3-6 månader stärker skyddet för både den vaccinerade hästen och hästar runtomkring, vilket bidrar till att förhindra smitta, och är alltså anledningen till de skärpta kraven. De nya kraven gäller hästar som tävlar under Svenska Ridsportförbundets reglemente

De nya kraven är följande:

Grundvaccination:
I samband med grundvaccination ska den andra vaccinationen (B-vaccination) göras inom 21-56 dagar, mot tidigare 21-92 dagar, och den tredje vaccinationen (C-vaccination) ske inom 90–180 dagar efter B-vaccinationen, mot tidigare 365 dagar.

Den nya regeln omfattar alla hästar som påbörjar en grundvaccination som föl och unghästar, eller hästar som inte vaccinerats på över ett år och måste börja om med grundvaccination. 

Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av
21–56 dagar mellan A och B. Åtta dagar efter B-vaccinationen är hästen startberättigad. Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Åtta dagar efter C-vaccinationen är hästen fortsatt startberättigad. Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

1:a revaccination rekommenderas efter 6 månader för hästar under 4 års ålder, för aktivt tävlande hästar samt vid influensautbrott

Revaccination:
Enligt ny rekommendation bär revaccination ske var sjätte månad.
Minsta intervallet för revaccination enligt TR är som tidigare en gång per år, men en stark rekommendation är att revaccinera var sjätte månad. Detta gäller förutom enligt ovan - även hästar och ponnyer som förflyttas ofta, inte bara för tävling utan även träning, sambeten eller annan aktivitet.

Stelkramp

Stelkramp orsakas av en bakterie som växer utan syre och bildar gift (toxin) inne i den oftast osynliga infektionshärden till exempel i sticksår eller i en hovböld. Giftet angriper nervsystemet och gör att hästen får svårt att svälja och blir stel.

I nästa skede står hästen som en sågbock med lyft huvud, svansen rakt ut och upprättstående öron. Hästen blir också överkänslig för ljus och buller. I sista stadiet kan hästen lätt falla omkull om du till exempel försöker att lyfta ett ben. Dödligheten är stor hos drabbade hästar.

Eftersom stelkramp lätt kan förebyggas med hjälp av vaccination ersätter inte försäkringen kostnaderna om hästen saknar vaccinationsskydd.

Tillverkare av vaccin rekommenderar alla olika intervall mellan vaccinationstillfällena, därför blir vår rekommendation att följa tillverkarens råd kring hur ofta hästen bör återvaccineras.