Hästinfluensa 

Hästinfluensa orsakas av ett mycket smittsamt virus som förekommer i två olika typer, A1 och A2. Hästinfluensa florerar under hela året.

Symtomen är hög feber, nedsatt allmäntillstånd, hosta och näsflöde. Det är vanligt att febern går upp och ner, och därför är det viktigt att kontrollera feberkurvorna. Ta tempen regelbundet och skriv upp graderna sp att du inte behöver vara orolig att du kommer ihåg fel.

Låt hästen vila i några veckor efter att den blivit frisk. Hästinfluensa är en smitta som sprids genom luften. Det räcker med att en smittad häst hostar i ett ridhus så kan alla hästar i hela ridhuset bli smittbärare.

För att minska smittrisken bör du undvika samtransport med hästar från okända stall och att din häst nosar på främmande hästar.

Vaccinationsschema:

  • Första dosen vid fyra månaders ålder eller senare.
  • Andra dosen 4-6 veckor senare
  • Tredje dosen sex månader efter den andra vaccinationen.

Återvaccinera hästen minst en gång per år. Hästar som ofta utsätts för smitta bör vaccineras oftare.

Stelkramp

Stelkramp orsakas av en bakterie som växer utan syre och bildar gift (toxin) inne i den oftast osynliga infektionshärden till exempel i sticksår eller i en hovböld. Giftet angriper nervsystemet och gör att hästen får svårt att svälja och blir stel.

I nästa skede står hästen som en sågbock med lyft huvud, svansen rakt ut och upprättstående öron. Hästen blir också överkänslig för ljus och buller. I sista stadiet kan hästen lätt falla omkull om du till exempel försöker att lyfta ett ben. Dödligheten är stor hos drabbade hästar.

Eftersom stelkramp lätt kan förebyggas med hjälp av vaccination ersätter inte försäkringen kostnaderna om hästen saknar vaccinationsskydd.

Vaccinations schema:

  • Tillverkare av vaccin rekommenderar alla olika intervall mellan vaccinationstillfällena.

Agria Djurförsäkrings rekommendation blir därför att följa tillverkarens råd kring hur ofta hästen bör återvaccineras.