Vad gäller skador för hästar så ligger hälta i topp. Statistiken visar att hältor från leder, senor och ligament faktiskt står för mer än 50 procent av alla skador och är därmed den i särklass största skadegruppen. Symtom utöver att hästen haltar kan vara värme, svullnad, smärta och nedsatt funktion, ja hältor kan verkligen hålla veterinärerna sysselsatta.

På andra plats över vanliga sjukdomar och skador kommer kolik som är ett samlingsbegrepp för smärtsamma tillstånd i mag- eller tarmsystemet. Kolik kan uppstå i samband med foderbyte eller att fodret är av dålig kvalitet. Trots förebyggande arbete får en del hästar tyvärr återkommande kolikanfall.

Exempel på skada

Hästen Blixten har fått kolik och måste uppsöka veterinär. Kostnaden blir 15 000 kronor. Med försäkringen Ridhäst Veterinärvård betalar Blixtens husse och matte endast 4 480 kronor i självrisk medan Agria Djurförsäkring står för resten av kostnaden. Utan en försäkring hade Blixtens husse och matte fått stå för hela veterinärvårdskostnaden själva.

Detta är endast ett exempel. Kostnaderna kan variera kraftigt bland annat beroende på klinik och extra kostnader som jouravgift. Exemplet är beräknat på en fast självrisk på 1 850 kronor och en rörlig självrisk på 20 procent.

Ett ytterligare problem är traumatiska skador i huden som kan ge hästen otrevliga sår och skador av olika slag. Ofta finns farorna i hästens närmiljö, till exempel i stallet, hagen och ridhuset där vassa kanter, utstående föremål eller hala underlag utsätter hästen för risker. Även i mötet med nya hästkamrater kan sparkar och bett orsaka sårskador som behöver sys och tas om hand professionellt.

Sen har vi fång, en inflammation i lamell-lagret i hovarna, en relativt vanlig sjukdom som orsakar stort lidande. Anledningen till fång är trots mycket forskning ännu inte helt klarlagt, men det finns tre situationer då hästar brukar drabbas – vid felaktig utfodring, efter en förlossning och vid hård eller långvarig ansträngning.

Att skaffa och ha häst är ofta en stor investering och kräver ett minst lika stort engagemang. Så se till att din fyrfota kompis har en riktigt bra och täckande försäkring, hela livet.