Orsaker till korsförlamning

Den klassiska korsförlamningen uppstod hos tunga arbetshästar som sattes igång efter en helgvila med bibehållen fodergiva. Därför går korsförlamning också under benämningen ”måndagssjukan”. Det är fortfarande vanligt att sjukdomen drabbar hästar som tränas efter att de vilat någon eller några dagar, utan att man dragit ner på kraftfodret.

I mera allvarliga fall blir hästen ovillig att röra sig, den svettas, får ökad puls och andningsfrekvens samt rödfärgad urin. I enstaka fall blir hästen så dålig att den lägger sig.

Vilka är symptomen?

  • Stel gång
  • Ovilja att röra sig
  • Svullen, hård bakbensmuskulatur
  • Smärta vid tryck mot muskulaturen i bakbenen
  • Svettningar
  • Ökad andningsfrekvens (normal andningsfrekvens i vila är 8-16 andetag per minut)
  • Ökad puls (normal hjärtfrekvens i vila är 28-40 slag per minut)
  • Rödfärgad urin
  • Hästen blir liggande

Vad orsakar korsförlamning hos hästar?

Den klassiska korsförlamningen uppstod hos tunga arbetshästar som sattes igång efter en helgvila med bibehållen fodergiva. Därför går korsförlamning också under benämningen ”måndagssjukan”. Det är fortfarande vanligt att sjukdomen drabbar hästar som tränas efter att de vilat någon eller några dagar, utan att man dragit ner på kraftfodret. En annan utlösande faktor är ojämn träning. Olika typer av stress som att transportera hästen, kan också påverka. Den exakta mekanismen bakom sjukdomen känner man inte till. Man tror att det krävs någon form av predisponerande faktor, det vill säga något hos hästen som gör hästen mottaglig för korsförlamning. Ston drabbas oftare än hingstar och valacker.

Vid korsförlamning uppstår muskelskador, framförallt i bakbensmuskulaturen. Omfattningen av skadorna går att mäta genom blodprov. Enzymerna ASAT och CK finns normalt i muskelcellerna. Vid korsförlamning går cellerna sönder, ASAT och CK läcker ut i blodbanorna och ett blodprov kommer att visa förhöjda värden. Ju kraftigare korsförlamningen är, desto högre värden kan man mäta upp. Muskelcellerna innehåller också myoglobin, ett ämne som tar upp syre från blodet och som också ger musklerna dess röda färg. Det är myoglobinet från de skadade muskelcellerna som gör att urinen ibland färgas mörkröd vid korsförlamning.

Symptomen vid korsförlamning varierar från individ till individ, men också från gång till gång. Det kan röra sig om alltifrån en lätt stelhet efter ett träningspass, till symptom på stelhet ovilja att röra sig, onormal svettning och kraftig ökning av puls och andning redan under passet. I vissa fall blir hästen så dålig att den blir liggande.

Följder av korsförlamning

Lindriga anfall ger lindriga muskelskador som läker snabbt utan att ge bestående besvär. Ett kraftigt anfall orsakar mera omfattande muskelskador. Det kan ge bestående men, på grund av att en del muskelceller ersätts av ärrvävnad. Bildningen av ärrvävnad kan leda till att muskeln inte fungerar som förut, utan ger hästen en bestående rörelsestörning.

Hur påverkas användbarheten?

De flesta hästar som drabbats av korsförlamning blir återställda och kan användas som förut. För att undvika återfall i framtiden, är det viktigt att man ser över foderstaten och att träningen är regelbunden. Enstaka hästar drabbas av så omfattande skador att det kommer att påverka deras prestationsförmåga i framtiden. Riktigt kraftiga anfall kan leda till att hästen måste avlivas akut.

Symptom och behandling av korsförlamning

Så förebygger du korsförlamning

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg