De flesta hästar drabbas någon gång av infektioner av olika slag, de flesta relativt lätthanterade. Drabbas hästen av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier, som till exempel MRSA, kan läget bli knepigare, framför allt vid djupa infektioner. I värsta fall kan de leda till döden.

MRSA är bakterier som är resistenta mot en stor grupp antibiotika kallad betalaktamer. I gruppen ingår bland annat vanligt penicillin och så kallade cefalosporiner.

- De MRSA som påvisats hos häst i Sverige har varit resistenta även mot andra antibiotika som är registrerade för användning till häst här i landet. De antibiotika som skulle kunna användas har biverkningsrisker, som till exempel allvarlig diarré. MRSA-infekterade hästar i Sverige har mest haft ytliga infektioner och de läkte utan att antibiotika gavs, vilket är en fingervisning att antibiotika inte är ett måste, säger Karin Bergström biträdande statsveterinär.

Karin Bergström foto: SVA

För att få rätt på infektionen gäller det istället att vara extra renlig, med all sårvård. Om en infektion är orsakad av MRSA eller inte går inte att urskilja annat än med laboratorietester.

- Bakterierna kan smitta så det gäller att tänka på renligheten. Använd till exempel engångshandskar vid sårbehandling, släng bandage direkt i soppåse och inte på stallgången. Bakterierna kan spridas även till människor, säger Karin Bergström.

Sedan 2007 har ett 20-tal fall påträffats i Sverige, förekomsten ökar i världen.

 

Allmänna Råd:

 • Sjuka hästar ska inte ha kontakt med friska hästar.
 • Mottagningsstall bör användas till nya hästar och isoleringsboxar finnas tillgängliga för infekterade hästar.
 • Tillgång till flytande tvål, rinnande varmt vatten och pappershanddukar bör finnas så att händerna kan tvättas före och efter kontakt med hästar och/eller smittförande material.
 • Handdesinfektionsmedel och engångshandskar bör finnas tillgängliga i ett stall. Engångshandskar används till exempel vid all hantering av sår men ersätter inte handdesinfektionsmedel och ska alltid bytas mellan djur och tas av innan man tar på utrustning med mera.
 • Tvätta textilier om möjligt vid minst 60 grader.
 • Använd separat utrusning till varje häst, som grimma, träns etc, när det är möjligt.

 

 

Råd för MRSA-smittade hästar:

 • Kontaktisolera infekterade hästar. Hästar ska då inte kunna nå varandra över boxvägg eller via galler. Gemensamma utrymmen, som dusch, bör helst inte användas till en infekterad häst.
 • En särskild person bör avdelas att sköta en infekterad häst. Alternativt sköta/hantera hästen sist när andra hästar tagits om hand.
 • Använd särskilda skyddskläder och skor vid direkt kontakt med en infekterad häst, eller byt kläder. Använd material som kan tvättas vid 60 grader.
 • Tvätta och desinfektera händer och underarmar före och efter kontakt med en infekterad häst. Använd engångshanddukar.
 • Använd handskar vid all kontakt med ett infekterat sår. Desinfektera händerna innan handskar tas på och när de tagits av.
 • Lägg använt bandage- och sårvårdsmaterial direkt i en soppåse för att undvika att bakterier hamnar på golv och inredning.
 • Använd separat utrustning och om möjligt också separata redskap till en infekterad häst.
 • Rengör och desinfektera inredning, redskap och övrig utrustning, som hinkar, vattenkoppar m.m. som har använts till en infekterad häst. Råd om stallrengöring finns på www.sva.se.
 • Tvätta handdukar, täcken, kläder och andra textilier vid minst 60 grader.
 • Informera alltid om att din häst har eller har haft MRSA vid kontakt med djursjukvård.
 • Om du själv får svårläkta sår, bölder eller har eksem ska du uppsöka läkare för utredning. Uppge då att ditt djur har MRSA.