Område: Häst Om Antibiotikaresistens

MRSA – bakterier som kan ge svårbehandlade infektioner Förekomsten av MRSA – bakterier som få antibiotika har effekt på, ökar i hela världen. Renlighet kan hjälpa till att hålla MRSA på en hanterbar nivå. Artiklar