Efter en stunds arbete kan hästen få svårt att röra sig. 

Orsakerna till korsförlamning

Många korsförlamningshästar drabbas av anfall efter en period av minskad motion. Ofta har foderstaten bibehållits oförändrad. Även om det finns vissa frågetecken när det gäller sjukdomens samtliga orsaksfaktorer, vet man att utfodring och motion inverkar. Utan tvekan finns det också en ärftlig disposition för korsförlamning.

Om hästen under en period av relativt lite kroppsrörelse tillförs större mängder kolhydrater, sker en påfyllning i musklernas depåer av det energigivande ämnet glykogen. När hästen sedan utsätts för ansträngning, sker en hastig förbränning av glykogen i musklerna och mjölsyra bildas. Detta sker vid allt muskelarbete, men om glykogenmängderna är stora och ansträngningen kraftig, hinner mjölksyran inte transporteras bort med blodomloppet. Den åstadkommer då en frätning på muskelcellerna.

Genom ett blodprov kan laboratoriet slå fast hur stort muskelsönderfall hästen utsatts för. Man mäter då bland annat halterna av enzymet Asat, vilket då muskelcellerna bryts ned ”läcker” ut i blodomloppet. Även muskelfärgämnet myoglobin ”läcker” ut och utsöndras i hästens urin. Därför är urinens färg hos en korsförlamningshäst ofta mörkt brunröd. Detta har således inget med blödning att göra.

Symptomen

Vid det typiska anfallet av korsförlamning börjar hästen efter en stunds arbete att få svårt att röra sig. Oftast är det bakbenens muskulatur som ”låses”, så att hästen efter en stund får svårt att hålla sig på benen. Svettning, flämtande andning och förhöjd puls hör också till symptombilden. Bakdelens muskelgrupper känns mycket hårda.

Symptomen kan variera avsevärt – från den klassiska ”måndagskorsförlamningen” hos arbetshästar (då hästen till och med kan vara oförmögen att resa sig) till dagens ”tying up” (stelhet i varierande grad) hos travare. Den sistnämnda formen ger oftast tämligen lindriga men ändå tydliga symptom.

Vad gör jag?

Så snart de första symptomen visat sig bör arbetet avbrytas och hästen hållas i absolut stillhet. En häst som lagt sig ned bör hållas varm och läggas så att tryckskador förebyggs.

Även vid lättare symptom ska sadel eller sele tas av och hästen ledas till sin box. Ta bort kraftfodret och låt hästen stå inne med täcke på för att förhindra värmeförlust. Veterinär kontaktas snarast för vidare behandling.