Hästens fysiologi

Man misstänker att benägenheten att utveckla sjukdomen är ärftlig. Det baseras på att endast vissa hästar som vistas i dålig miljö och/eller utfodras med dåligt foder, utvecklar allergi. Man bör därför noga överväga om man ska avla på individer som utvecklat COPD.

Hästens miljö

Det är mycket viktigt att stallmiljön är god. Hästen bör också få vara ute så mycket som möjligt. Allra bäst är utebox eller att låta hästen gå på lösdrift. Ventilationen i stallet ska vara god utan att det blir dragigt och luften får inte vara för fuktig. För att uppnå det, är det viktigt att man inte har för många hästar på en för liten yta.

I djurskyddsbestämmelserna från statens jordbruksverk finns minimimått på hur ett stall ska vara utformat när det gäller storlek på boxar, spiltor, takhöjd mm. Om man upplever att ventilationen verkar vara ett problem, till exempel om det känns fuktigt i stallet när man kommer på morgonen, eller om det bildas mycket kondens i stallet, bör man kontakta en expert på ventilation. Ett vanligt fel är att man täpper till ventilationen vintertid för att det ska bli varmare i stallet. Kyla är sällan ett problem för hästarna, de mår snarare bättre av lite lägre stalltemperatur.

Foder

Allt foder ska vara av god hygienisk kvalitet och inte damma. Om man är osäker på kvaliteten, kan man skicka in ett prov för analys till ett lab. Till exempel Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, 018-67 40 00.

Undvik att rida i miljöer där det dammar mycket

Man bör undvika att rida på dammiga underlag. Genom att vattna banorna när det är torrt, minskar dammet.

Att tänka på:

  • Undvik att avla på individer som visat allergiska besvär
  • Se till att stallmiljön är god
  • Använd enbart foder av god hygienisk kvalitet
  • Undvik att rida på dammande underlag